Fortum Sverige AB

Nya exponeringsmöjligheter för kulturen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 13:14 CET

Kulturdirekt, Fortum, City i Samverkan och Recadero inleder ett projekt kring kultursaffischering. Under en testperiod på tre månader kommer ca 250 centralt belägna el- och teknikskåp i Stockholm att fungera som skyltskåp exklusivt för det regionala kulturlivet.

Många anser att evenemangsaffischering är en självklar del i en kulturell världsstad som Stockholm, andra uttrycker åsikter som handlar om förfulning och negativa miljöaspekter som t ex nedskräpning. Nu ger sig Kulturdirekt, Fortum, City i Samverkan och Stockholms stad in debatten och gör gemensam sak i ett nytt affischeringsprojekt. Under en testperiod på tre månader kommer ca 250 centralt belägna el- och teknikskåp att fungera som skyltskåp exklusivt för det regionala kulturlivet. Efter testperioden ska projektet utvärderas och om de inblandade parterna är nöjda så är målsättningen att en större mängd skyltytor ska öronmärkas för fortsatt kulturaffischering.

-         Stockholms fria kulturliv är i stort behov av offentliga exponeringsytor och många av Kulturdirekts medlemmar uttrycker en frustration över bristen på legala affischeringsplatser. Vi är därför både glada och stolta över att vara delaktiga i detta viktiga projekt som förhoppningsvis kommer leda till att fler medborgare blir medvetna om stadens fantastiska kulturutbud, säger Jonny Jergander, VD Kulturdirekt

-         Vi hoppas att vi genom det här projektet kan använda våra elskåp till något som är positivt för miljön och för stockholmarna, samtidigt som vi stöttar kulturlivet med lagliga informationskanaler. Fortum arbetar på flera sätt för att motverka klotter och nedskräpning i det offentliga rummet. Vi har bland annat sedan 2008 ett klottersaneringsprojekt tillsammans med Stockholms stad. Projektet har varit mycket framgångsrikt vilket innebär att både klottret och även kostnaderna för att sanera har minskat. Vi hoppas att kulturaffischeringen kan få samma effekt, säger Anna Lidberg, kommunikationschef på Fortum.

-        
Detta projekt ser till två problem på en och samma gång och passar våra syften som hand i handske – att underlätta för kulturlivet i innerstaden/city med att nå ut och attrahera besökare till sina arrangemang och till stadsdelen, samt att hålla stadsdelen ren och städad. Båda dessa syften leder till en attraktivare och trevligare stadsmiljö samtidigt som de samverkar i synergi, avslutar Per Eriksson, VD City i Samverkan

För mer information, vänligen kontakta:
Jonny Jergander, VD, Kulturdirekt, mail jonny@kulturdirekt.se eller tel 0708-671647
Anna Lidberg, kommunikationschef Fortum, tel 070-2159626

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com