Eskilstuna kommun

Nya felparkeringsavgifter ”P-böter” i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 08:30 CET

Från den 1 februari 2016 gäller nya belopp för felparkering i Eskilstuna kommun. Beloppen höjs med 100 kronor med undantag av felparkering på parkeringsplats för rörelsehindrade. Där höjs avgiften med 300 kronor till 1 000 kronor. Senast felparkeringsavgifterna justerades var 2004.

Felparkeringsavgiftens huvudsyfte är att motverka felaktig parkering. Ett fordon som parkeras framför ett övergångställe ger en trafikfarlig miljö för de som ska passera. Parkeringsbestämmelserna är till för att underlätta för framkomlighet och tillgänglighet, men framför allt för att bidra till ökad trafiksäkerhet.

Felparkerade fordon på parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ställa till med stora problem för den som behöver parkeringsplatsen. Därför har denna förseelse fått det högsta beloppet.

De nya felparkeringsavgifterna är:

  • På plats där parkering är tillåten höjs avgiften från 400 kronor till 500 kronor.
  • På plats där det är parkeringsförbud höjs avgiften från 600 kronor till 700 kronor.
  • På plats där det är stannandeförbud höjs avgiften från 700 kronor till 800 kronor.
  • På parkeringsplats för rörelsehindrade höjs avgiften från 700 kronor till 1 000 kronor.

För med information kontakta Stefan Patana 070-324 55 83, arbetsledare parkeringsövervakning eller Anna Bergfors Fall 073-950 00 78, avdelningschef på trafikavdelningen.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.