TradeTech Consulting

Nya finansmarknadsregleringar driver outsourcing av IT i Europa

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:13 CET

Stockholm - 17 december 2013 - En undersökning utförd av Infiniti Research - sponsrad av Tradetech Consulting AB - visar att nya regleringar medför kraftigt ökade kostnader vilket har utvecklats till stora utmaningar för Europas finansmarknads-aktörer. Till följd av denna utveckling har outsourcing av IT för att förbättra effektiviteten i verksamheten blivit en viktig trend i Europa.

Med ambitionen att anpassa EU:s regelverk till effekterna av den pågå¬ende globala ekonomiska krisen har Europeiska kommissionen sedan 2011 infört ett stort antal nya regleringar. Under juli till oktober 2013 genomförde Infiniti Research en undersökning för att kartlägga konsekvenserna av dessa regleringar inom en rad områden som affärsverksamhet, teknisk utveckling och olika typer av finansiering.

97 % av respondenterna angav att regleringarna påverkar användningen av IT i deras verksamhet. Följaktligen driver de flesta organisationer konkreta projekt för att effektivisera sin it-användning. Ett exempel är outsourcing av IT som väntas vinna terräng under de närmaste åren. Detta styrks av det faktum att 63 % uppgav att de redan idag outsourcar delar av sina IT-system. Av dessa uppger 87 % att de inte har för avsikt att upphöra med sådan outsourcing. 

Bland de IT-tjänster som för närvarande outsourcas finns stödtjänster för centrala banksystem, förvaltning och underhåll av mjukvaror, serversupport samt backup och nätverkstjänster.

Bland annat anförs följande åtgärder för minskade driftkostnader:

• 100 % av de tillfrågade vidtar konkreta åtgärder för att förbättra effektiviteten i verksamheten

• 75 % avser att modernisera sin teknik

• 63 % avser att konsolidera sin infrastruktur

Studien visar vidare att IT som verktyg för effektiv kapitalförvaltning ökar i betydelse. 50 % anger att deras it-system hanteras av både interna och externa resurser, medan blott 12 % hanterar sina system med enbart interna resurser.

"De viktigaste åtgärderna för att effektivisera verksamheten är etablering av arkitek¬ton-iska standarder, att ersätta föråldrade bank- och försäkringssystem samt outsourcing", säger Joakim Wiener, vd i TradeTech Consulting.

Om undersökningen
Undersökningen som baseras på s.k. judgmental sampling omfattar bank- och försäkringsbolag i Norden, Nederländerna, Storbritannien med flera europeiska länder. Undersökningen har en konfidensnivå på 95 % och baseras på enskilda djupintevjuer med ledande befattningshavare. Bland dessa befattningar finns Compliance Officer, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Head of Administration, Chief Risk Officer, Economic Capital Modeller, Head of Capital Management, Head of Business Support, Head of Treasury, Head of Capital Markets med flera.

Studien kan laddas ner i form av ett whitepaper, klicka här för att hämta.

Presskontakt

Joakim Wiener, vd i TradeTech Consulting,
tfn 070-871 21 18, joakim.wiener@tradetechconsulting.com

Om TradeTech Consulting
TradeTech Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. TradeTech Consulting grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finansavdelningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. TradeTech Consulting är leverantörs- och hårdvaruoberoende. Se även www.tradetechconsulting.com.

Om Infiniti Research LtdInfiniti
Research Ltd är ett globalt marknadsundersökningsföretag med kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Indien och Kina. Företaget grundades 2003 och har lång erfarenhet av komplexa undersökningsuppdrag. Bland kunderna finns drygt 120 globala företag, inklusive 35 företag Fortune 500-listan. Drygt 200 analytiker med varierande branschinriktning utför undersökningar i drygt 50 länder (inklusive alla OECD och de utökade BRIC-länderna) på drygt 20 språk (däribland franska, tyska, mandarin, japanska, koreanska, spanska, portugisiska och hindi). Man utför drygt 400 djupgående undersökningar per år. Se www.infiniti-research.com.

Om TradeTech Consulting
TradeTech Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. TradeTech Consulting grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finansavdelningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. TradeTech Consulting är leverantörs- och hårdvaruoberoende. Se även www.tradetechconsulting.com.