Hushållningssällskapet

Nya fisketurister från Storbritanien till Sverige via Swedish Nature

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 07:59 CET

Nya fisketurister från Storbritannien till Sverige via Swedish Nature

Svenska fisketurismföretagare gör via den samägda bokningssajten www.swedishnature.se en riktad marknadsföringskampanj mot Europa och framförallt Storbritannien. Den höga utvecklingspotentialen i svensk fisketurism har de senaste åren lyfts fram i flera olika sammanhang. Sakta har något börjat hända, andelen utländska turister i våra fiskevatten har ökat. Turisterna kommer framförallt från våra grannländer. Men från ett land, med kanske Europas största antal fritidsfiskare, har fisketuristerna hittills i hög grad uteblivit som kunder i Sverige. Landet är Storbritannien.

I en utredning från Fiskeriverket bedöms den brittiska marknaden som idealisk för svenska fiskevatten. Här finns ett stort intresse för mete av vitfisk och för gäddfiske, något som Sverige har gott om. Även gruppen laxfiskare är stor och har god ekonomi. Något som höjer besöket ytterliggare är den svenska naturen, som för den brittiske fiskaren ger upplevelsen en spännande och exotisk inramning. Det bedöms att det finns nära en miljon fler fritidsfiskare i Storbritannien än i Tyskland, som ju idag utgör en mycket stor marknad för svenska turismföretag.

 Det är främst via resemagasin och internetbaserade reseguider marknadsföringen kommer att ske under vintern 2010. Ett större antal kunder kommer på detta sätt att hitta bokningssajten www.swedishnature.se. Här finns ett stort antal svenska fisketurismföretagare samlade. Som kund erbjuds man ett brett utbud av naturnära boende, varierande fiskevatten, spännande naturupplevelser, jakt, kanoting mm.    

Genom The Great Swedish Nature AB samordnar turismföretag sina resurser kring marknadsföring och försäljning. The Great Swedish Nature AB ägs av nio fristående Hushållningssällskap samt av Det Naturliga Fisket Ekonomisk Förening. Hushållningssällskapen arbetar med olika typer av företags- och produktutveckling inom bland annat småskalig turism. Det Naturliga Fisket är en branschförening för fisketurismföretagare i södra Sverige.

 Frågor besvaras av

Lars Wiström  0494-640 30