flygtorget.se

Nya flygdestinationer från Norrköping

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:11 CEST

Cimber Air planerar att utöka sitt trafikprogram med nya direktdestinationer från Norrköping flygplats. Regionens storlek i förhållande till det befintliga utbudet möjliggör direktflyg till nya Europadestinationer.

Sedan Cimber Air startade Köpenhamnstrafik från Norrköping i maj 2006 har antalet passagerare ökat kraftigt. Även årets sommartrafik till Visby, som utökades under sommaren, visade en positiv utveckling.

- Vi planerar nu vårt vinterprogram för 2007 och vårt sommarprogram 2008. I dessa planer ingår nya destinationer från Norrköping Flygplats, säger Bjarne Rasmussen, marknadschef på Cimber Air. –”Vår ambition är att under hösten kunna presentera minst en ny destination som kan komma i trafik senast i samband med sommartidtabellen 2008, dvs i slutet av mars 2008.”

Flera marknadsundersökningar och analyser av reseströmmar från Östergötland och Fjärde Storstadsregionen har genomförts under året i samarbete med Norrköping. Analyserna visar att det finns ett tillräckligt stort underlag att trafikera ytterliggare destinationer i Europa och eventuellt ytterliggare någon säsongsdestination. Analyserna visar att hela regionen är klart underrepresenterad vad gäller flygutbudet. Fortfarande väljer 360 000 passagerare från regionen Arlanda som avreseflygplats, vilket beror på för litet utbud och för låg kapacitet på de attraktivaste avgångarna. Med ett ökat utbud och nya destinationer kommer resenärerna att få större valmöjlighet vilket alltid genererar ökade passagerarvolymer.

- ”Vidare tittar vi på hur vi ska optimera trafiken och öka kapaciteten på de attraktiva avgångarna till Köpenhamn. Detta är dock beroende på hur vi lyckas med att införskaffa ytterligare flygkapacitet, vilket vi arbetar med”, avslutar Bjarne Rasmussen.

För mer information kontakta:

Bjarne Rasmussen
Marknadschef
Cimber Air
+45 74122321