ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Nya förmånsrättsregler ger inte önskad effekt

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:23 CEST

För tre år sedan beslutade riksdagen att ändra reglerna för den så kallade förmånsrätten vid konkurser. Syftet med den nya reformen är att skapa bättre förutsättningar för rekonstruktion av företag och att minska antalet konkurser. De nya reglerna har betydelse för bankernas kreditgivning och risktagande.

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har nu utvärderat effekterna av förmånsrätten och konstaterar att de negativa effekterna av reformen överväger de positiva.

Kreditgivning och de små och medelstora företagens kapitalförsörjning har varit i fokus i utvärderingen. En central fråga har varit vad förändringen av företagsinteckningens värde inneburit. I dagsläget innebär företagsinteckningen att bankerna bara kan tillgodoräkna sig 55 procent vid konkurs av den egendom företaget ställt som säkerhet för lån.

- Vi tycker att regering och riksdag bör överväga att gå tillbaka till den gamla nivån på 100 procent, som kan ge små och medelstora företag bättre kreditvillkor, säger Torbjörn Danell, en av författarna till rapporten.

ITPS utvärdering visar att företagarna har fått högre finansieringskostnader och ökade svårigheter att belåna säkerheter. Det personliga risktagandet har ökat. De negativa effekterna av kapitalförsörjningen riskerar att motverka möjligheterna att utveckla företagande i olika regioner. Särskilt tydligt är det i glesbygdsområden i Norrland.

ITPS anser också att det behövs ytterligare insatser för att förenkla förfarandet och förbättra informationen vid företagsrekonstruktioner samt att stärka rekonstruktörens befogenheter.

- Det är svårt att finna stöd för att förmånsreformen skapat effektivare vägar till att omstrukturera företag i kris. Överlag finns också ett svagt förtroende för reformen hos banker och företag, säger Håkan Gadd, chef för ITPS utvärderingsavdelning.

Rapporten pekar också på positiva effekter: Ett flertal banker gör tätare uppföljningar och har ökat fokus på företagens lönsamhet. Reformen har varit positiv utifrån målet att förändra bankernas beteende. Fler oprioriterade borgenärer (mest mindre företag) får utdelning efter reformen. Likabehandlingen av olika borgenärer har därmed ökat.
Hämta rapporten
Förmånsrättsreformen
http://www.epostservice.com/go/38993/7036657/102809/0


För mer information

Håkan Gadd
avdelningschef
063-16 66 38
hakan.gadd@itps.se

Torbjörn Danell
analytiker
063-16 66 20
torbjorn.danell@itps.se

Per Lindahl
mediaansvarig
063-16 66 24
per.lindahl@itps.se