Livsmedelsverket

Nya förordningar för främmande ämnen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:13 CET

Det har kommit en ny förordning med gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel: nitrat, mykotoxiner (mögelgifter), tungmetaller, 3-MPCD, dioxiner och PCB, tenn, samt PAH. Förordningen tillämpas från 1 mars.

Förordning (EG) nr 1881/2006 ersätter förordning (EG) 466/2001, som har ändrats och kompletterats via nya förordningar ett stort antal gånger. Den nya lagstiftningen tillämpas från och med 1 mars 2007.
Avsikten har varit att på ett enhetligt sätt sammanföra alla förklarande textavsnitt och alla de gällande EG-gränsvärdena i en enda förordning.
Endast i några enstaka fall är gränsvärdena ändrade.
Förutom EG-gränsvärdena finns även nationella gränsvärden för främmande ämnen, se Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1993:36 med tillhörande ändringar.

Provtagning och analys
På senare tid har det kommit tre nya förordningar med provtagnings- och analysmetoder som ska användas i den offentliga kontrollen av främmande ämnen i livsmedel.

• Mykotoxiner, se (EG) nr 401/2006, som tillämpas från 1 juli 2006
• Nitrater, se (EG) nr 1882/2006 som tillämpas från 1 mars 2007
• Dioxiner och dioxinlika PCB-er, se (EG) nr 1883/2006 som tillämpas från 1 mars 2007.

Inom en nära framtid kommer också en förordning med provtagnings- och analysmetoder för tungmetaller, tenn, 3-MPCD och PAH. Den ersätter och uppdaterar tidigare direktiv på respektive område.

1881/2006
1882/2006
1883/2006
401/2006
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=16451

Ytterligare upplysningar:
Östen Andersson, avdelningsdirektör: 018-17 56 42
Lars-Börje Croon, statsinspektör: 018-17 55 64
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500