Miljödepartementet

Nya förslag för rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:50 CEST

Regeringen presenterar i en departementspromemoria, Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden, Ds 2006:9, förslag för att bekämpa diskriminering och ojämlika villkor på bostadsmarknaden.

- Kommunernas ansvar ska vara tydligt och alla ska veta hur och var man söker en bostad och insynen vid förmedling ska vara glasklar. Att bekämpa diskrimineringen på hyresmarknaden är särskilt viktigt då denna upplåtelseform är den enda möjliga för många hushåll. Möjligheten att bo i hyresrätt måste vara öppen för alla på rättvisa och jämlika villkor, utan diskriminering, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Ds:en innehåller lagförslag som innebär:

- Målet med bostadsförsörjningen förtydligas.
- Alla kommuner (eller kommuner tillsammans) ska organisera en kö för bostadssökande där hyresrätter förmedlas efter kötid. Undantag kan ges om det inte behövs någon kö. De allmännyttiga bostadsföretag som ägs av kommuner ska förmedla minst hälften av sina lediga lägenheter genom den kommunala bostadskön. Privata fastighetsägare inbjuds att lämna sina lägenheter till kön.
- Alla kommuner (eller kommuner tillsammans) ska inrätta en kommunal organisation för bostadsservice. Bostadsservicen ska dels tillgodose behovet av förmedlingsservice för både bostadssökande och fastighetsägare genom kön. Dels ska bostadsservicen tillhandahålla tillgänglig information om hur man kan söka bostad och andra bostadsrelaterade frågor.
- Krav på kunskapsunderlag vid kommunernas framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen och krav på att riktlinjerna inlämnas till länsstyrelsen.
- Skapa insyn i fastighetsägares förmedlingsprinciper och förmedling av bostäder. Fastighetsägare med fler än 20 hyreslägenheter i sitt bestånd ska upprätta offentliga principer för förmedling av lägenheter (förmedlingsprinciper) och rapportera uppgifter om de lägenheter som de har förmedlat. Kraven gäller inte de fastighetsägare som överlämnar all förmedlingsverksamhet till bostadsservicen.

I ds:en föreslås även följande åtgärder:
- Uppdrag till Boverket och ombudsmännen mot diskriminering (DO, HomO, JämO, HO) att ta fram informationsmaterial om diskrimineringslagstiftningen och praktisk tillämpning för fastighetsägare.
- Utvärdering dels av tillämpningen av förmedlingsprinciper, dels av de föreslagna lagförändringarnas effekter fem år efter ikraftträdandet.

Ds:en kommer nu att remitteras till berörda organisationer, kommuner och myndigheter.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Ebba Vallgårda
Departementssekreterare
08-405 22 03


Johanna Ode
Departementssekreterare
08-405 32 34