Naturvårdsverket

Nya former för skydd av skog ska testas

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 16:45 CET

Under fem år ska nya former för skydd av värdefull natur i skogsmark testas i fem försöksområden. Syftet är att markägare ska ges större möjligheter att ta initiativ till skydd av områden. De fem områdena som valts ut är Västerbottens kustland, södra Hälsingland, Dalsland, Kronobergs län samt östra Skåne.

Försöket ingår i ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne. Projektet heter Kometprogrammet, vilket står för kompletterande metoder för skydd av natur.

Nu har de tre myndigheterna redovisat till regeringen vilka områden som valts ut. Urvalet har skett i samarbete med berörda länsstyrelser, andra myndigheter, markägar- och miljöorganisationer.

Utformningen av programmet kommer att arbetas fram i  samverkan med berörda så att det operativa arbetet kan inledas i vår.

Mer om uppdraget

I uppdraget skriver regeringen

”Programmet ska innehålla intensifierad och riktad information och marknadsföring till markägare i syfte att dessa ska ges större möjligheter att ta initiativ till skydd av områden. Programmet riktar sig i huvudsak till privata, enskilda markägare. Informationen från myndigheter ska innehålla uppgifter om vilka naturvärden som är prioriterade för skydd i olika områden, vilka skyddsinstrument som kan vara aktuella och vilka principer som bör gälla för ekonomiska ersättning.”

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta

Naturvårdsverket, Thomas Pettersson, 08-698 16 18, thomas.pettersson (a) naturvardsverket.se

Skogsstyrelsen, Johan Åberg, 033-48 25 06, johan.aberg (a) skogsstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Skåne, Gudrun Berlin, 044-25-20 53, gudrun.berlin (a) lansstyrelsen.se

NATURVÅRDSVERKET, 106 48 Stockholm, tel 08-698 10 00. e-post: registrator@naturvardsverket.se
BESÖK: Stockholm- Valhallav. 195, Östersund - Forskarens väg 5 (Campus Östersund, hus Ub), Kiruna - Kaserng. 14.