Kista Science City AB

Nya forskningscentrum till Kista Science City

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:46 CET

Flera nya forskningscentrum har nyligen dragits igång i Kista Science City. Några av de senaste i raden är Acreo Fiber Optic Center som ska samordna forskningen kring fiberoptiska komponenter, samt Acreos Imagic som bland annat utvecklar sensorer för röntgen och infrarött ljus.

Bland de senaste i raden av forskningscentrum som startat i Kisa Science City finns de som ryms i satsningen Institute Excellence Center. Detta program har initierats av Vinnova, KK-stiftelsen och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och varje forskningscentrum får upp till 40 miljoner kronor per år. Detta motfinansieras av näringslivet i samma omfattning.

Det officiella startskottet för alla centrumen gick i slutet av januari och Acreo har fått en kraftfull start med hela 19 industripartners i Acreo Fiber Optic Center. Tre universitet och högskolor ska även samverka med centrumet som delas mellan Hudiksvall och Kista.

Imagic (Imaging Integrated Components) heter det andra av Acreos Institute Excellence Center som startar under valspråket ”gör det osynliga synligt”. Det handlar om digital bildteknologi som rör sig i de av ljusets våglängder som inte är synliga för ögat. Området, som täcker röntgen och infrarött ljus, spås få en stor betydelse i utvecklingen av allt från bilsäkerhet till bevakning och medicin.

Förutom Acreos forskningscentrum finns även ytterligare två som lokaliserats till Kista Science City: Center for Networked Systems, som drivs av SICS samt Centrum för avancerade sensorer, multisensorer och sensornät, som drivs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Läs mer hos Acrea: www.acreo.se

Mer om samtliga centrum hos Vinnova.