LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Nya forskningsresultat: Kiropraktisk behandling av nack-smärta hos äldre visar sig vara effektivt!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 06:54 CET

Spinal Manipulative Therapy and Exercise for Seniors with Chronic Neck Pain. Maiers et al, The Spine Journal, 2013

En färsk studie från USA har testat effekten av manuell behandling och träning för långvarig nack-smärta hos äldre. Nack-smärta drabbar ca 20 % av personer över 70 år, och leder till lidande, ökad användning av smärtstillande samt försämrad livskvalitet.

I studien har man undersökt personer över 65 år som haft ont i nacken i minst 3 månader.
De delgande i studien  har lottats till 3 grupper:

1)  Hem-övningar för att stärka musklerna i nacke och bål, öka rörligheten samt bättra koordination och balans. Alla övningar anpassades individuellt.

2) Kiropraktisk manuell behandling samt hemövningar som under 1)

3) Träning med instruktör för personlig vägledning rörande styrka, rörlighet, koordination och balans samt hemövningar som under 1).

Efter 12 veckor hade grupp 2 signifikant mindre smärta än de båda andra grupperna, och skillnaden mellan grupp 1 och 3 var ringa. Patienterna i grupperna 2 och 3 var nöjdast med insatserna.

Ett kiropraktiskt omhändertagande inkluderat manipulationsbehandling är enligt studien således att rekommendera för äldre patienter med långvarig nacksmärta.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Iben Axén ansvarig för alla kontakter med press, radio och TV.
Hon är delägare i Vällingby Kiropraktorklinik. iben.axen@kiropraktik.se

Alla medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen - LKR. Medlemmar i LKR har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Riksdagen beslutade 2006 att legitimerade kiropraktorer också ska få skyddad yrkestitel. Beslutet innebär en kvalitetsgaranti och därmed förbättrad patientsäkerhet. Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med fokus på att förbättra uppbyggnaden av kroppen och ryggraden samt påverka sambandet mellan ryggraden och nervsystemet för bättre funktion, hälsa och välmående.