Socialdemokraterna i Linköping

Nya frågetecken angående Bo2016 - S vill se konsekvensanalys innan beslut om detaljplan för Vallastaden

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 13:31 CEST

Under kommunstyrelsens sammanträde i eftermiddag kommer detaljplan för Vallastaden – området där det är tänkt att mässan Bo2016 ska hållas – upp för beslut. Socialdemokraterna vill invänta en riskanalys för bomässan innan beslut om detaljplanen. Frågetecknen är alltför många.

Kommunstyrelsens vice ordförande Lena Micko har sedan i våras ställt krav på att få en samlad lägesbeskrivning av projektet. Gårdagens redovisning på planeringsutskottet visade att projektet är 200 miljoner kronor dyrare än beräknat och att antalet lägenheter, i bästa fall, blir 300 jämfört med tidigare 500. 

Majoritet och opposition är överens om behovet av en riskanalys av ekonomin, såväl för kommunens långsiktiga investeringar som för mässan. Den presenteras om tre veckors tid. Socialdemokraterna vill
bordlägga eftermiddagens beslut om detaljplan för Vallastaden, i väntan på analysen.

- Det måste till en ordentlig riskanalys av projektet innan vi kan ta beslut om detaljplanen. Ett antagande av detaljplanen kommer att få följder för kommunens ekonomi. Kommunen går in med stora investeringar i området som sträcker sig över mandatperioderna och man måste titta på vilka konsekvenserna blir för kommunen om projektet inte genomförs enligt de ursprungliga
intentionerna, säger Lena Micko.

- Vi står bakom utbyggnaden av området och idén om en expo. Men som förutsättningarna ser ut i dagsläget, med en kalkyl som långt ifrån går ihop och ännu för få intressenter är det just nu svårt att se hur man ska få till en mässa till 2016 utan att det blir på bekostnad både av kvalitet och av ekonomi, säger Kristina Edlund (S), kommunalråd i opposition tillika vice ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden.

För kommentarer, kontakta

Lena Micko, på 0706 – 40 78 94 eller Kristina Edlund, på 013 – 20 70 51.


Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se