Protect Data AB

Nya framgångar för Pointsec i Japan – order från partner till ett värde av 4,6 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 16:44 CEST

Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil data¬säkerhet, har erhållit en order från en japansk partner till ett totalt värde av 4,6 MSEK, vilket inkluderar licenser och support. 4 MSEK av ordervärdet intäktsredovisas i fjärde kvartalet, då leverans sker.

– Den japanska marknaden fortsätter att utvecklas mycket positivt för oss. Efterfrågan på mobila säkerhetslösningar ökar i Japan och denna order är ytterligare ett bevis på Pointsecs starka marknadsposition, säger Thomas Bill, koncernchef på Protect Data.

Pointsec är en av världens främsta leverantörer av lösningar för åtkomstkontroll och kryptering för bärbara och stationära datorer, handdatorer och smarta telefoner. Lösningarna fungerar på alla vanliga operativsystem.

I takt med att näringslivet allt oftare litar till mobilt IT-stöd så ökar riskerna med att lagra information på mobil datorutrustning. Pointsec har konstruerat sin säkerhet för att vara stabil, snabb och användar¬vänlig. Den försäkrar kunden om att värdefull och känslig information som finns lagrad på alla typer av bärbar datorutrustning förblir privat och säker.

Med sina säkerhetslösningar för den mobila miljön har Pointsec efterhand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom konsult¬branschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland myndigheter (amerikanska justitie¬departementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom IT- och telekomsektorn (Ericsson, Telia med flera).

För frågor och mer information, kontakta:
Thomas Bill, VD, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 eller 070-542 62 71

Pointsec Mobile Technologies är ett svenskt företag som är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste systemplattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Bland kunderna återfinns en rad stora företag och myndigheter över hela världen. Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB som är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT). Företaget är representerat med elva egna kontor i Europa och Mellanöstern och fyra kontor i USA. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se.