Post- och telestyrelsen, PTS

Nya frekvenser för GPS-spårning av jakt­hundar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:14 CEST

PTS har beslutat om tillståndsfria frekvenser för GPS-spårning av jakthundar. Beslutet träder i kraft 1 oktober 2008.

-Vi har märkt ett stort intresse för detta bland jägare, säger Johan Mårtensson, chef på spektrummarknadsavdelningen. Vi avsätter samma frekvenser för hundspårningsutrustning som Norge gjort, så att samma utrustning kan användas i båda länderna.

Det finns nu sex tillståndsfria kanaler för jord- och skogsbruk samt jakt i 155 MHz-bandet. Det är upp till användarna att samordna sin användning, men PTS rekommenderar att kanalerna 155,450 MHz och 155,475 MHz i första hand används för datatrafik (hundspårning) och att övriga fyra kanaler (155,400 MHz, 155,425 MHz, 155,500 MHz och 155,525 MHz) i första hand används för tal.

PTS påpekar att spårningsutrustningen måste vara CE-märkt. Utrustning som importerats och som inte är CE-märkt får inte sättas på marknaden eller tas i bruk inom EU.

För ytterligare information:
My Bergdahl, enhetschef på spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-665723

(Föreskrifterna kommer att publiceras på denna webbplats så snart de kommer från trycket.)

Fakta:
Den som använder en radiosändare måste ha tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation. Dock kan PTS besluta om undantag från tillståndsplikten och därmed göra det enklare och billigare för fler användare, tillverkare och återförsäljare av radiosändare.

PTS har nu beslutat om de föreskrifter som innehåller undantag från tillståndsplikten. De nya undantagen från tillståndsplikt träder i kraft 1 oktober 2008.