Polarforskningssekretariatet

Nya fynd visar Antarktis äldsta landlevande däggdjur

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:27 CEST

I en artikel i forskningstidskriften Palaeontology presenteras nya fossilfynd av de äldsta antarktiska landlevande däggdjur som hittills hittats. Fynden visar att det fanns sydamerikanska hovdjur i Antarktis under den geologiska epoken paleocen (65–57 miljoner år sedan) och att de redan under tidig eocen (57–35 miljoner år sedan) var inhemska.
– Det tyder på att det tidigare än vi trott fanns öppet hav som separerade Antarktis och Sydamerika, säger Thomas Mörs, Enheten för paleobiologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Artikeln i Palaeontology är ett resultat av Thomas Mörs forskningsprojekt Edens frusna lustgård – Paleogena däggdjur på Seymourön, Antarktis. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och undersöker landlevande däggdjurs ursprung i Antarktis under paleogen och om spåren av dess biologiska mångfald återspeglar en drastisk nedkylning under denna period (65–30 miljoner år sedan).

Seymourön ligger öster om Antarktiska halvön och är det enda stället i Antarktis där fossila skikt från perioden paleogen finns öppet exponerade och relativt lättillgängliga. Under fältarbetet på Seymourön har forskarna finkammat jordytan och samlat in prover från fossilfyllda områden. Genom att undersöka mönster i däggdjurens biologiska mångfald går det att utvärdera det förändrade klimatet under paleogen.

Fältarbetet i Antarktis har genomförts tillsammans med argentinska forskare och med stöd av Polarforskningssekretariatet.

Läs artikeln i Palaeontology: The oldest mammals from Antarctica, early Eocene of the La Meseta Formation, Seymour Island

Expeditionsblogg från Seymourön

Kontakt

Thomas Mörs
Enheten för paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 551 07
E-post: thomas.mors@nrm.se

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.