Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Nya globala strömningar gynnar svensk kompetens

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2006 09:37 CEST

IVAs och Nuteks projekt Framtidens Näringsliv, med ordförande Carl Bennet, bjuder in till debatt:
Nya globala strömningar gynnar svensk kompetens

Svenska kunskapsföretag är på väg att få en ny roll i den globala jakten på de senaste forskningsrönen. Nyinvalda IVA-ledamoten Kiran Mazumdar Shaw, grundare av Indiens största bioteknikföretag Biocon, är en av talarna när Framtidens Näringsliv debatteras ur nationellt och internationellt perspektiv.

Svenska bioteknikföretag flyttar fram positionerna genom sina satsningar på nya forskningsområden. De är effektiva med kreativa forskningsmiljöer. Små volymer inom högteknologiska områden gör det dessutom lönsamt för dem att behålla produktionen i Sverige.

- Jag ser en framtidsbransch för de små svenska, nischade, högteknologiska bioteknikbolagen, säger Lena Treschow Torell, vd för IVA. De förser de stora bolagen med forskningsresultat genom licenser och uppköp. Stora bolag är ofta ineffektiva med tung administration och inte lika lämpade för forskning. De är istället duktiga på global marknadsföring. Vi ser idag en ny rollfördelning och ett paradigmskifte för hela branschen.

Nya globala strömningar för med sig ett ökat internationellt intresse för de små kunskapsföretagen. Enligt ISA uppvaktas alltfler svenska bioteknikföretag av bland annat indiska och kinesiska intressenter. Ett exempel är samarbetet som Kiran Mazumdar Shaw nyligen inledde med det Umeåbaserade forskningsbolaget Innate Pharmaceuticals.

I Framtidens Näringsliv konstateras att life science är ett viktigt område för Sverige att slå vakt om. Här efterlyses tätare relationer mellan forskning och utveckling. Även samverkan mellan näringsliv och högskola kan förbättras. Lena Treschow Torell varnar dock för att Sverige håller på att förlora greppet om forskningen.

- Nu tappar medicinteknikbolagen omsättning. Vi fortsätter i gamla hjulspår och satsar inte tillräckligt på ny medicinteknisk forskning. Statistik visar att vi söker allt färre patent i Sverige medan de ökar kraftigt i Europa. Här har Sverige tappat greppet, säger hon och tillägger:

- Om den nya regeringen också avreglerar vården, ökar Sveriges chanser betydligt med ny företagsamhet inom områden där vi har hög kompetens.

Läs mer om projektet på: www.iva.se/framtidensnaringsliv
Tid: Torsdagen den 26 oktober kl 13.00 - 17.00
Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
OBS! Vänligen anmäl närvaro.
För information och anmälan:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68

Program

13:00 Welcome to IVA and the Royal Technology Forum 2006
Professor LENA TRESCHOW TORELL, President of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA
13:10 Biocon’s Research Initiatives and their Global Impact
Dr. KIRAN MAZUMDAR-SHAW, Chairman & Managing Director of Biocon, India Foreign Member of IVA

13:50 Productivity and Globalisation
Dr. WILLIAM W. LEWIS, Director Emeritus, McKinsey Global Institute, USA

14:30 Coffee and other refreshments

15:00 Musical interlude

15:10 The Future Profile of Swedish Business - Outcome of the IVA Project
Mr. CARL BENNET, Chairman Getinge AB, Chairman of the IVA Project
Member of IVA Division XI, Education and Research Policy

15:30 Panel discussion

Moderator: PERNILLA STRÖM

Panellists:
Mr. PER BÅTELSON, CEO & Partner, Global Health Partner, member of the Steering Committee of the IVA project “The Future Profile of Swedish Business”Mr. SVERKER MARTIN-LÖF, Chairman of SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Chairman of the IVA project “Increased Competitiveness for the Swedish Processing Industry”, member of IVA Division VIII, Forest TechnologyMr. HANS-OLOV OLSSON, Chairman of Volvo Car Corporation, Senior Vice President & Chief Marketing Officer, Ford Motor Company, Chairman of the project “Manufacturing for Competitiveness”, Member of IVA Business Executives Council

16:50- Concluding remarks

17:00 Professor LENA TRESCHOW TORELL

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Nutek stärker näringslivets i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Se även www.nutek.se