Livsmedelsverket

Nya gränsvärden för bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 16:25 CET

Livsmedelsverkets styrelse har beslutat om nya gränsvärden för ett antal bekämpningsmedel. Sexton ämnen är nyligen godkända i EU, tre förbjuds inom EU och två ämnen har fått ändrade gränsvärden. Livsmedelsverket inför också nationella gränsvärden för fyra ämnen.

Föreskrifterna träder i huvudsak i kraft den 1 november 2003, de nationella gränsvärdena träder i kraft den 1 januari 2004. För vissa bekämpningsmedel som förbjuds inom EU träder gränsvärdena i kraft 1 juli 2004.

Nyligen godkända ämnen inom EU
Följande ämnen har godkänts och fått nya gränsvärden efter att ha blivit utvärderade i EUs program för riskbedömning.

acibenzolar-S-metyl, svampmedel
cinidonetyl, ogräsmedel
cyhalofopbutyl, ogräsmedel
cyklanilid, tillväxtreglerare
etofumesat, ogräsmedel
famoxadon, svampmedel

fenhexamid, svampmedel
florasulam, ogräsmedel
flumioxazin, ogräsmedel
iprovalikarb, svampmedel
isoproturon, ogräsmedel
metalaxyl-M, svampmedel

pikolinafen, ogräsmedel
prosulfuron, ogräsmedel
pyraflufenetyl, ogräsmedel
sulfosulfuron, ogräsmedel

Ämnen som förbjuds inom EU
För tre ämnen som förbjuds inom EU införs gränsvärden. Rester av ämnena skulle kunna förekomma i importerade livsmedel.

fentinacetat
fetinhydroxid
klorfenapyr
Ändrade gränsvärden
Två ämnen har fått sina gränsvärden ändrade.

amitrol, gränsvärdena sänks för alla grödor utom oliver där det blir samma gränsvärde som tidigare.
dikvat, det tillkommer EU-gränsvärden för torkade baljväxter, oljeväxtfröer, te, humle och majs. Jämfört med de tidigare nationella gränsvärdena (som utgått) blir det höjningar på korn, hirs och havre. Det blir sänkningar för oliver, övriga grönsaker, bovete, ris, råg, durra, rågvete och vete.
Nationella gränsvärden
Fyra ämnen får nationella gränsvärden från 1 januari 2004 i avvaktan på EU-gränsvärden.

cyazofamid, ett svampmedel för potatis
cyprodonil, ett svampmedel för jordgubbar
fludioxonil, ett svampmedel för jordgubbar och rapsfrö
spinosad, ett insektsmedel för tomat och slanggurka

Ytterligare upplysningar:
Ingegärd Bergman, avdelningsdirektör, 018-17 56 11
Bengt-Göran Ericsson, toxikolog, 018-17 14 58