Livsmedelsverket

Nya gränsvärden för rester av bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 15:26 CEST

Livsmedelsverkets styrelse har beslutat om nya gränsvärden för ett antal bekämpningsmedel. Nio ämnen är nyligen godkända i EU, två förbjuds inom EU och två ämnen har fått nya gränsvärden.
Livsmedelsverket inför också nationella gränsvärden för tre ämnen. Vissa gamla nationella gränsvärden tas bort. Verkets föreskrifter om bekämpningsmedel trycks nu om i sin helhet.


Föreskrifterna träder i huvudsak i kraft den 1 augusti 2004, den 1 juli för 2,4-D i citrus, den 1 december för acetat och parationmetyl och för övriga ämnen den 4 juni 2005. Livsmedelsverkets nya föreskrifter om bekämpningsmedel finns tillgängliga under juni månad 2004.

Nyligen godkända ämnen inom EU
Följande ämnen har godkänts och fått nya gränsvärden efter att ha blivit utvärderade i EUs program för riskbedömning.

2,4-DB, ogräsmedel
pendimetalin, ogräsmedel
imazamox, ogräsmedel
oxalsulfuron, ogräsmedel
foramsulfuron, ogräsmedel
oxadiargyl, ogräsmedel
linuron, ogräsmedel
cyazofamid, svampmedel
etoxisulfuron, ogräsmedel
Ämnen som förbjuds inom EU
För två ämnen som förbjuds inom EU införs gränsvärden. Rester av ämnena skulle kunna förekomma i importerade livsmedel.

acefat
parationmetyl
Ändrade gränsvärden
Två ämnen har fått nya gränsvärden.

2,4-D, gränsvärdet höjs för citrus
fenamifos, nya harmoniserade gränsvärden för vegetabilie- och animalieprodukter
Nationella gränsvärden införs
Tre ämnen får nationella gränsvärden från 1 augusti 2004 i avvaktan på EU-gränsvärden.

cymoxanil, ett svampmedel för potatis
fenpyroximat, ett medel mot kvalster vid odling av äpplen, päron och jordgubbar
imidakloprid, ett insektsmedel för tomat, paprika och slanggurka
Nationella gränsvärden tas bort
Föreskrifterna för bekämpningsmedel innehåller gamla nationella gränsvärden för 62 ämnen. Inom EU pågår ett arbete för att avskaffa nationella gränsvärden och istället införa harmoniserade gränsvärden.
Livsmedelsverket upphäver vissa gamla nationella gränsvärden, som fastställdes innan Sverige blev medlem i EU. Hur det sker baseras på tre huvudprinciper:

Anpassning till EU-systemet för gränsvärdessättning
Ta bort gamla nationella gränsvärden som inte är i linje med Codex
Ta bort gamla nationella gränsvärden för ämnen som inte är tillåtna för användning på EU-marknaden.
Anpassning till EU-systemet
EU fastställer i princip inte gränsvärden för bearbetade produkter, som exempelvis mjöl och potatisprodukter. Man utgår från gränsvärdet för den obearbetade varan, men tar hänsyn till hur bearbetningen påverkar resthalten. Därför upphör de nationella gränsvärdena för mjöl, gryn och flingor, men för dessa ämnen finns antingen EG-gränsvärden eller nationella gränsvärden för obearbetad spannmål. Det svenska gränsvärdet för klorprofam i potatisprodukter upphävs i avvaktan på ett kommande EU-gränsvärde för potatis.

Gränsvärden i linje med Codex
Det är önskvärt att i största möjliga utsträckning tillämpa Codexgränsvärden. Livsmedelsverket upphäver därför de gamla nationella gränsvärdena för följande ämnen: azinfosmetyl, bromid (oorganisk), dikloran, ETU, fenitrotion, fensulfotion, folpet, fosalon, foxim, guazatin, karbaryl, oxamyl, piperonylbutoxid, pyretriner, terbutylazin.
Några av dessa har EG-gränsvärden för flera grödor. Dessa EG-gränsvärden berörs inte av förändringen.

Förbjudna ämnen inom EU
Livsmedelsverket upphäver gamla nationella gränsvärden för ämnen som inte är tillåtna för användning på EU-marknaden. Det gäller: diklorprop, etiofenkarb, etrimfos, fention, fentoat, fluazifopbutyl, fosfamidon, HCH (alfa och beta), isonfenfos, karbofenotion, klordan, klorfenvinfos, metribuzin, mevinfos, monokrotofos, setoxidim, sulfotep, tetradifon och tiometon.
Några av dessa har EG-gränsvärden för flera grödor. Dessa EG-gränsvärden berörs inte av förändringen.
Förändringen gäller från den 1 augusti 2004.

Fortsatt kontroll
- Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel ändras inte på grund av att gränsvärden upphävs. Om vi hittar resthalter så kan vi ta beslut i enskilda fall, säger avdelningsdirektör Ingegärd Bergman.

Ytterligare upplysningar:
Ingegärd Bergman, avdelningsdirektör, 018-17 56 11

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500