AFA Försäkring

Nya grepp för forskning om företagshälsovård

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 09:30 CET

Välkommen till seminarium 16 nov hos AFA Försäkring där professor Irene Jensen talar om samarbete mellan akademi och praktik i företagshälsovården.

Irene Jensen, innehavare av den första svenska professuren i företagshälsovård som finansieras av FAS –Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap samt delegationen för företagshälsovård, talar om framtidens företagshälsovård och hur samarbetet mellan akademin och praktiken i företagshälsovårdsarbetet kan ge effekter på arbetshälsa, företagens produktivitet och samhällsekonomi. Evidensbaserad praktik är grunden till att bli mer effektiv och säker i det praktiska arbetet med företagshälsa.

Irene Jensen och hennes medarbetare bedriver också forskning om hur man på bästa och mest effektiva sätt kan föra ut och använda forskningsresultat och evidensbaserade metoder inom bl a företagshälsovården, så kallad implementeringsforskning.

Irene Jensen är beteendevetare och i dag professor företagshälsovård och chef för enheten för Interventions- och implementeringsforskning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Tid: Onsdagen den 16 november kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media är välkomna att närvara!

Anmälan till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se, senast 15 nov.

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 40 00, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se