AFA Försäkring

Nya grepp inom rehabilitering – seminarium hos AFA Försäkring

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 14:30 CEST

 

Rehabiliteringsrådet har nyligen överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. I det föreslås bland annat att rådet ska inrätta ett nationellt kvalitetsregister för rehabiliteringsåtgärder samt att nuvarande rehabiliteringsgaranti bör utvidgas till att även omfatta multimodal behandling vid psykisk ohälsa.

Välkommen till ett seminarium hos AFA Försäkring den 8 september där rådets ordförande Åke Nygren, professor emeritus, presenterar huvuddragen i delbetänkandet och arbetet i rådet under hösten. I seminariet medverkar även docent Ingemar Pettersson, Ortopediska och reumatologiska klinikerna vid Skånes universitetssjukhus i Lund, professor Kristian Borg, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken samt Rehabiliteringsrådets huvudsekreterare Bodil Ljunghall.

Rådet anser att nuvarande rehabiliteringsgaranti bör utvidgas till att även omfatta multimodal behandling vid psykisk ohälsa. Multimodal rehabilitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella eller fysikaliska metoder.

Rådet konstaterar att det är svårt att på vetenskapliga grunder rekommendera någon särskild form av rehabiliteringsinsats när det gäller återgång i arbete. Enligt SBU:s (Statens beredning för medicinisk utvärdering) rapport ”Rehabilitering vid långvarig smärta” som presenterades i juni i år förbättrar multimodal rehabilitering förutsättningarna för att smärtpatienter kan återgå i arbete. Det baseras på ett antal internationella vetenskapliga studier. En av de fem viktigaste studierna kommer från Karolinska Institutets samarbete med AFA Försäkring.

Rådet vill vidare att företagshälsovården ska utnyttjas bättre i arbete med rehabilitering och föreslåratt studiestödsystemen anpassas så att det blir lättare att byta yrkesbana. 

Media är välkomna att närvara vid seminariet

Tid: Onsdagen den 8 september kl. 09.00-11.00 (ca)
Vi kommer servera kaffe o smörgås från kl. 08.30
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Anmälan senast 7 sept till Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577. rolf.eriksson@afaforsakring.se

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se