Sida

Sida går in med stort stöd efter varningar om matbrist i Sahelområdet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 14:29 CET

Internationella hjälporganisationer varnar nu för att hela Sahelområdet kommer att lida brist på mat nästa år. Värst kommer läget att bli i Mauretanien, Niger och Tchad samt de norra delarna av Burkina Faso, Mali och Nigeria. Sverige går nu in med ytterligare 30 miljoner svenska kronor till insatser för att minska effekterna av krisen i regionen.

 - Scenariot är tyvärr likt det som skedde i Afrikas Horn i somras. Människor som lever av boskapsskötsel i torra områden har fått allt svårare att hantera torkperioder, som är naturligt återkommande i dessa områden. Krisen blir uppenbar då mätningar visar på 30 procent akut undernäring hos barn, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Överlevnadsstrategier med att sälja av djur och migrera till andra områden fungerar inte längre. Hjordarna har ännu inte hämtat sig från förra krisen och migration har blivit svårare på grund av hårdare bevakning av gränser, konflikter och den stora befolkningsökningen som gör att betesmarker och vattenkällor blir allt hårdare utnyttjade. Dessutom ökar matpriserna kraftigt.

Hjälporganisationen Oxfam varnar för att över nio miljoner människor i Sahel-området hotas av svält nästa år. Den europeiska kommissionen rapporterar att livsmedelsproduktionen i regionen minskat med 25 procent jämfört med förra året och att matpriserna ligger 30 procent över det normala. Redan idag har sex miljoner människor en utsatt situation med brist på mat.

Av det svenska stödet går 20 miljoner kronor till UNICEF:s regionala program för nutritionsinsatser i Sahel och 10 miljoner kronor till FN:s jordbruksorgan FAO:s projekt i Niger. FAO-insatserna handlar framför allt om att öka tillgången till foder för djuren, så att de kan producera mjölk och mat genom krisen, samt att stödja kvinnor så att de bättre kan bidra till familjernas försörjning.

 - Sverige och andra givare går nu in i ett tidigt skede. Vi kan inte vänta tills undernäringen blir akut, och katastrofen uppenbar. Då är det redan för sent och insatserna blir dessutom dyrare, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Allt talar för att matkriserna kommer allt oftare i området, men samtidigt har också det humanitära systemet blivit allt bättre på att förutspå kriser, bedöma situationen och mildra effekterna. Dessutom är många av ländernas regeringar mer engagerade och flera länder i Sahel har byggt upp egna system med humanitära program, humanitära fonder och livsmedelslager. De har också blivit bättre på att koordinera insatser.

För mer information och intervjuer med Charlotte Petri Gornitzka, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press @ sida.se.

 

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se