SweBoat, Båtbranchens riksförbund

Nya gymnasieskolan Marinteknik - ny nationell utbildning som ger jobb

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 14:42 CET

Det har länge varit stor efterfrågan i Sverige på välutbildade marintekniker. Men från i höst står tre gymnasieskolor redo att börja utbilda marintekniker. De tre skolorna har dessutom godkända riksintagningar och i stort sett alla elever som går utbildningen får arbete när de går ut skolan.

I höst införs en helt ny gymnasieskola. I den har 94 utbildningar, däribland Marinteknik, godkänts inom de nationella programmen eller rikstäckande utbildningar. Tre skolor i landet kommer att ha den marintekniska linjen, Vadsbogymnasiet i Mariestad, Västerviks Gymnasium och Marina Läroverket i Danderyd, Stockholm.

Utbildningen är en utveckling av den marintekniska utbildningen som finns idag men med skillnaden att man nu får egna examensmål och betydligt större möjligheter att påverka innehållet i kurserna. De befintliga utbildningarna har också närmat sig varandra enligt branschens önskemål.

Branschen står bakom
En annan nyhet är att i det nya gymnasiet och de yrkesinriktade linjerna ska en bransch alltid stå bakom varje utbildning. Den ska vara med i planeringen och kunna garantera att det finns arbetstillfällen när eleven är klar.

– I dag får 80 procent av mina elever arbete när de går ut skolan. Efterfrågan är så stor och den verkar inte minska framöver. Så vi, de tre skolorna kan ge både eleverna och båtbranschen gott hopp för framtiden, säger Conny Löfstrand, lärare på Vadsbogymnasiet i Mariestad.

De tre skolorna har tillsammans med Sweboat - Båtbranschens Riksförbund, lagt upp programmen. Alla tre skolarna har en likartad utbildning första året. De andra två läsåren sker specialisering inom vissa områden.

– Det här betyder väldigt mycket både för de elever som nu kan få en professionell utbildning i linje med sitt intresse samt för svensk båtindustri. Vi har nästan alltid lidit brist på välutbildade marintekniker i Sverige. Nu ska det bli slut på det, säger Mats Eriksson, VD, för Sweboat - Båtbranschens Riksförbund.

Bra samarbete
Att Marinteknik nu finns med på det nationella programmet är frukten av ett samarbete mellan Sweboat och skolorna på olika platser och med olika huvudmän. I Västervik och Mariestad är det kommunala skolor och i Stockholm är det en friskola.
Förutom de tre skolorna med marintekniska linjer finns hantverksgrammets utbildning i båtsnickeri på Orust och i Uddevalla.Fakta om nya gymnasiekolans utbildningslinjer:
Av de 402 beslut som skolverket fattat fick 94 utbildningar ett godkännande. Av de 94 är 42 varianter av yrkesprogram, Waldorfutbildningar, estetiska spetsutbildningar m.m. 33 av dem har beviljats riksrekrytering. Ytterligare 52 yrkesutbildningar blir rikstäckande, 20 med egna examensmål inom flygteknik, sjöfart och marinteknik och 32 utbildningar som kan genomföras inom den nationella programmens ramar.

För mer information se skolornas och Sweboats hemsidor:

Vadsbogymnasiet Mariestad www.vadsbo.mariestad.se
Västervik gymnasieskola: www.gymnasiet.vastervik.se
Marina läroverket: www.marinalaroverket.se
Skolverket: www.skolverket.se
Sweboat: www.sweboat.se