Linköpings kommun

Nya hastigheter i Linköping skapar en tryggare stad

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 09:16 CEST

I oktober börjar Linköpings kommun  att införa nya hastigheter i Linköpings tätort. De flesta bostadsområdena och innerstaden blir 30-områden. Förändringen, som införs etappvis, ska bidra till en tryggare och trevligare stad med attraktivare miljöer.

År 2010 antog Linköpings kommun en ny trafikstrategi och 2012 en hastighetsplan. Hastighetsplanen innebär bland annat lägre hastigheter i de områden där många olyckor inträffar, exempelvis centrala delar av staden och på huvudvägnätet. De flesta lokalgator får nu 30 kilometer i timmen  i bostadsområden och 40 kilometer i timmen i industri- och verksamhetsområden.

Omskyltningen till nya hastigheter genomförs i etapper och kommer att pågå från oktober i år till september 2015. De nya hastigheterna för etapp 1 börjar gälla från den 10 oktober.

Etapp 1: Tannefors, Tallboda och Kallerstad. Etapp 2: innerstaden, Vasastaden, Gottfrisberg, Västra Valla, Garnisonen, Hejdegården, delar av Ramshäll och Ekkällan. Etapp 3-5 genomförs under 2015.

En samlad analys av hastighetsgränser för staden och tätorterna har inte gjorts tidigare. Hastighetsgränserna har förändrats stegvis genom enskilda beslut under en lång tidsperiod.

– Nu tar vi ett samlat grepp när det gäller hastigheter. Sänkta hastigheter ger förutsättningar för en tryggare och trevligare stad, säger Anna Wallroth, trafikingenjör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Både Trafikverket och många kommuner arbetar med att se över hastigheterna. Trafikverket och SKL har tagit fram en metod för att arbeta med hastighetsplaner. Metoden innehåller bland annat inventering av nuläge och sammanvägning av olika kriterier, till exempel stadens karaktär, tillgänglighet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa.

Under våren 2011 var förslaget till hastighetsplan för Linköping ute på remiss i samråds- och informationsmöten.

För mer information kontakta Bill Eriksson, kontorschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen telefon 013- 20 61 53 eller Anna Wallroth, trafikingenjör, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 013-20 61 67.


Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.