Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

​Nya hyreslägenheter är för dyra

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2018 08:00 CEST

Många skulle behöva lägga mer än halva sin nettoinkomst på hyran för att ha råd med en nybyggd tvåa. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen. I rapporten Halva inkomsten till hyran jämförs inkomstnivåer med hyresnivåer för nya och äldre hyreslägenheter i 18 västsvenska kommuner.

– De nya lägenheterna som byggs är för dyra. Trots att vi har skriande bostadsbrist så är det tydligt att vi behöver se mer av åtgärder för att få ned hyresnivåerna i nyproduktion. Och vi behöver samtidigt värna det äldre mer rimligt prissatta hyresbeståndet om även de med störst behov ska ha en rimlig möjlighet att kunna efterfråga en bostad, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Nya lägenheter kostar mer än halva inkomsten. Hyresgästföreningens rapport visar att en hyresgäst på 20-29 år i genomsnitt skulle behöva lägga 52 procent av sin nettoinkomst för att klara en nybyggd tvårumslägenhet. För en pensionär skulle siffran stiga till 59 procent och för utomnordiskt födda landar hyresnivån på 57 procent av nettoinkomsten.

Även i det äldre beståndet får många betala en förhållandevis hög andel av inkomsten. Särskilt illa är det för ensamhushållen, som bara har en inkomst. Mer än varannat hyreshushåll i Bohus, Älvsborg och Skaraborg är ensamhushåll med eller utan barn. I genomsnitt kostar en äldre tvårummare 34 procent av nettoinkomsten. Äldre och utomnordiskt födda hyresgäster får i genomsnitt lägga 38 respektive 37 procent för samma tvåa.

Det krävs att politikerna tar ansvar för att lösa situationen, understryker Hyresgästföreningen i sin rapport. Det gäller bland annat avkastningskrav, taxor och tilldelning av rimligt prissatt mark. Ett tungt ansvar för bostadsförsörjningen vilar på politikerna, på såväl kommunal som statlig nivå. Hyresgästföreningen kräver att politikerna axlar det ansvaret.

– Två krav på kort sikt är att politikerna bygger ut investeringsstödet och inför förmånliga statliga lån, säger Lennart Derehag.

–Marknadshyror, eller ”friare hyressättning”, som en del partier nu föreslår skulle förvärra situationen ytterligare genom att göra det ännu dyrare för breda grupper. Där måste man som politiker säga ”stopp”och visa att man är medveten om verkligheten för människor på dagens bostadsmarknad.

–Kommunpolitikerna behöver ta ansvar för att planera bostadsbyggandet utifrån de behov som finns i kommunen, ansvarfullt förvalta det äldre beståndet inom allmännyttan som en tillgång för bostadsförsörjningen samt använda allmännyttan som det viktigaste verktyget för en generell bostadspolitik, avslutar Lennart Derehag.

De kommuner som ingår är Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Lidköping, Mariestad, Munkedal, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, samt Töreboda.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Lennart Derehag, ordförande

070 – 265 81 95

Magnus Ejerhed, bostadspolitisk utredare

072 – 245 32 08

Hyresgästföreningens regionala pressjour

072 – 211 65 41

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.