Justitiedepartementet

Nya id-kort för folkbokförda i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:35 CESTRegeringen har idag beslutat en förordning som innebär att en ny typ av id-kort kan utfärdas.

Personer som bor i Sverige men som inte är svenska medborgare kan ha svårt att få en giltig id-handling. Detta kan självfallet leda till svårigheter för enskilda i vardagen. Regeringen har därför idag beslutat en förordning som innebär att en ny typ av id-kort kan utfärdas från den 1 juni i år.

De nya id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige. Därmed tillgodoses behovet av ett id-kort för personer som inte kan få någon av de andra godkända id-handlingar som finns i Sverige, såsom nationellt id-kort, körkort eller id-kort som utfärdas av en bank.

Det är viktigt att de nya id-korten utfärdas under sådana förutsättningar och får en sådan utformning att de godtas av marknadens aktörer som legitimationshandling. Vid ansökningstillfället ska man därför styrka sin identitet. Vidare ska Skatteverket vid ansökningstillfället ta det fotografi som ska finnas i id-kortet. Det främsta skälet för detta är att man ska vara säker på att det är den person som ansöker som finns avbildad på fotot i id-kortet.

Ansökan om det nya id-kortet görs vid personligt besök hos Skatteverkets besökskontor. Ansökningsavgiften för det nya id-kortet blir 400 kr. Kortet ska som huvudregel gälla i fem år.

Skatteverket kommer senare under våren att meddela föreskrifter om hur förordningen ska tillämpas.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Karin Erlingsson
Rättssakkunnig
08-405 47 48
073-708 09 98