Stockholms Läns Landsting

Nya idéer för bättre kvalitet i vården

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:51 CEST

– Stockholms läns landsting fortsätter att utveckla arbetet med att upphandla vårdtjänster. De vårdgivare som vill lämna anbud för att få driva landstingsfinansierad vård ska i högre grad än hittills bli bedömda med hänsyn till bestämda mål och kvalitetskriterier, samtidigt som formerna för den kontinuerliga uppföljningen förbättras.

Det säger biträdande landstingsdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson efter en temadag om upphandlingar och kvalitet, Vårdgivardagen, där Stockholms läns landsting mötte en stor andel av de många vårdgivare som gemensamt bidrar till det landstingsfinansierade vårdutbudet i länet.

Landstingets vårdutbud upphandlas med stöd av Lagen om offentlig upphandling, LOU, där både landstingsägda verksamheter och andra aktörer, till exempel privatägda bolag, kooperativ eller ideella stiftelser, kan lämna anbud. Efter upphandlingen får den som vinner upphandlingen landstingets uppdrag att driva verksamheten under en viss avtalad tid. Eftersom behovet ständigt förändras kan upphandlingarna leda till att verksamheterna byter entreprenör eller ändrar inriktning.

Vårdgivardagen samlade cirka 500 deltagare. En av dem var vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, som bland annat framhöll att LOU kommer att vara en grund för vårdupphandlingar även i framtiden, trots att lagen inte är direkt anpassad till behoven inom hälso- och sjukvården. Det finns områden som skulle behöva förbättras.

– De utvecklingsidéer som diskuteras idag, som bättre formulering av mål, ökad dialog med vårdgivarna och en förstärkt kvalitetsuppföljning är ett komplement till LOU, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

För mer information, kontakta:
Anna-Stina Nordmark-Nilsson, biträdande landstingsdirektör, 070-526 50 00
Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02