Hjälpmedelsinstitutet

Nya idéer och metoder har fått utvecklingsmedel

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 13:49 CET

Hjälpmedelsinstitutet delar inom ramen för projektet Hjälpmedel i fokus ut fem (5) miljoner kronor per projektår i utvecklingsmedel till företag, kommuner, landsting, organisationer, universitet och högskolor med flera. Första ansökningsomgången är nu klar. 45 projektansökningar kom in varav 15 blivit beviljade.

 Susanne Barkvik, leg. arbetsterapeut och konsult inom kognitionsområdet, är en av jurymedlemmarna som granskat ansökningarna.

 - Det har varit en bra bredd på ansökningarna som kommit in, men vi skulle vilja bredda ansökningsområdet ytterligare inför nästa ansökningsomgång. Vi vill försöka koppla ihop två världar, brukarna och företagen, som vi tror skulle kunna få stort utbyte av varandra när det gäller att plocka fram nya produkter inom det här området.

 Ansökningstiden till andra ansökningsomgången löper ut 22 mars 2010.

 Följande projekt har blivit beviljade medel i första omgången:

 ”Tvätteri Klara Ljung”

Värmdö kommun, Socialpsykiatrienheten, har beviljats 300 000 kronor för projektet ”Tvätteri Klara Ljung”.

 ”Sinnesstimulerande täcken - psykos”

Landstinget Uppsala Län, Akademiska sjukhuset, Verksamhetsområde Psykosvård och Rättspsykiatrisk vård, har beviljats 185 500 kronor för projektet ”Sinnesstimulerande täcken - psykos”.

 ”Hjälpmedelsboken"

Pavus Utbildning AB, har beviljats 260 400 kronor för projektet ”Hjälpmedelsboken".

 ”HIP – hjälpmedel inom psykiatri”

Knivsta kommun, har beviljats 540 000 kronor för projektet ”HIP – hjälpmedel inom psykiatri”.

 ”Web-shop”

OrdBild, Uppsala kommun, har beviljats 300 000 kronor för projektet ”Web-shop”.

”Kedjetäcke Variant”

Företaget Somna, har beviljats 100 000 kronor för projektet ”Kedjetäcke Variant”.

 ”Kartläggning kognitiva hjälpmedel”

Örebro Universitet, Hälsoakademin, Arbetsterapi, har beviljats 265 500 kronor för projektet ”Kartläggning kognitiva hjälpmedel”.

 ”Att må dåligt – ny folksjukdom”

Fireturtle Productions, har beviljats 200 000 kronor för projektet ”Att må dåligt – ny folksjukdom”.

 ”Förenkla vardagen”

Östhammars kommun, Socialförvaltningen, Boendestöd, har beviljats 558 000 kronor för projektet ”Förenkla vardagen”.

 ”AKK och tema våld – är det möjligt?”

Stiftelsen Bräcke Diakoni, Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, har beviljats 159 000 kronor för projektet ”AKK och tema våld – är det möjligt?

 ”Kognitivt stöd som hjälpmedel”

Tentaculus Independent Living AB, har beviljats 390 000 kronor för projektet ”Kognitivt stöd som hjälpmedel.

 ”Behandling/schizofreni, ADHD”

Rättspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, har beviljats 268 663 kronor för projektet ”Behandling/schizofreni, ADHD”.

 ”HUMiA”

Ideella föreningen IFS Centrala Stockholm, Steg för steg, har beviljats 620 000 kronor för projektet ”HUMiA”.

 ”Trygg i hemmet ett stöd för fler”

Box Play Alleato AB, har beviljats 50 000 kronor till en förstudie för projektet ”Trygg i hemmet ett stöd för fler”.

 ”KOM Idékatalog”

Ergonomidesign AB, har beviljats 700 000 kronor för projektet ”KOM Idékatalog”.

 Regeringen har givit Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att utveckla och informera om bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet Hjälpmedel i fokus – för personer med psykisk funktionsnedsättning pågår under tre år, mellan 2009-2011.

 För mer information kring beviljade projekt, ansökan och granskningsprocess gå till www.hi.se/hjalpmedelifokus

Kontakt: Monica Rydén, projektledare, 08-620 18 44, monica.ryden@hi.seElinor Jurold Borell, delprojektledare utvecklingsstöd 08-620 23 58, elinor.juroldborell@hi.se