Myggfeber

Nya Influensan inte längre klassad som allmänfarlig sjukdom i Finland

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 07:22 CEST

2009-07-29

Nya Influensan inte längre klassad som allmänfarlig sjukdom i Finland

Enligt hälsosajten myggfeber.se är inte längre den Nya Influensan H1N1 klassad som en allmänfarlig sjukdom i Finland. I Finland är numera den Nya Influensan jämförbar med en säsongsinfluensa och behandlas av myndigheterna därefter. I Sverige är klassificeringen som allmänfarlig sjukdom oförändrad enligt Socialstyrelsens Smittskyddsenhet.

Det finska Social- och Hälsovårdsministeriet beslutade att från och med den 27 juli att stryka den Nya Influensan H1N1 från listan som avser allmänfarliga sjukdomar. I Finland har det konstaterats att spridningen av sjukdomsfall inte längre går att stoppa genom åtgärder som riktas till enskilda individer. I Finland är numera den Nya Influensan jämförbar med en säsongsinfluensa och behandlas av myndigheterna därefter.

Beslutet att inte längre klassificera smittan som allmänfarlig innebär bland annat att undersökning och vård inte längre är kostnadsfri för patienten. Dessutom har fokus ändrats från bekämpning av sjukdomen till att lindra symtom som vid en säsongsinfluensa.

Det finns i dagsläget inget som indikerar på att svenska myndigheter följer den finska strategiändringen. Den Nya Influensan är på obestämd tid klassad som en allmänfarlig sjukdom i Sverige. Den enda förändringen som har skett i Sverige på senare tid är att den inte längre är en anmälningspliktig sjukdom för behandlande läkare.

Fram tills sista veckan i juli fanns globalt totalt 160, 000 smittade varav 991 dödsfall vilket innebär en dödlighet på 0,6 procent. I Europa är det totala antalet smittade enligt det Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC) 20,152 varav 35 dödsfall, Storbritannien svarar för 30 av de 35 dödsfallen. Dödligheten i Europa är under 0,2 procent, Enligt det svenska Smittskyddsinstitutet är dödligheten vid den årliga säsongsinfluensan cirka 0,4 procent vilket årligen motsvarar 1000-2000 dödsfall per år i Sverige. Den Nya Influensan har enligt statistiken en dödlighet som motsvarar hälften av en vanlig säsongsinfluensa, det vill säga en betydligt mildare influensavariant än den vanliga säsongsinfluensan. Frågan som allt fler ställer sig är om hysterin kring den Nya Influensan är befogad eller inte. Källa: myggfeber.se

 

För ytterligare information:

Heikki Bengtsson, 0708-10 45 01 eller 013- 10 45 01

E-mail: hb@LL41.se

Web: www.myggfeber.se

Informationssajten myggfeber.se har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker i vår omvärld med fokus på hälsa och säkerhet. Använd gärna vårt material men ange källan: myggfeber.se