Vägverket

Nya informationsskyltar i anslutning till Lundbytunneln i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 08:30 CEST

Det har förekommit ett flertal olyckor mellan lastbilar och personbilar i Lundbytunnelns västra infart. För att göra trafikanterna extra uppmärksamma på riskerna med körfältsbyten i anslutning till och i tunneln har Vägverket tagit fram en speciell informationsskylt.

Skylten är helt ny och unik för trafiksituationen i Lundbytunneln. Skylten illustrerar en krocksituation som är uppenbar om inte trafikanterna har tillräcklig uppsikt på kringvarande trafik.

Detta är en försöksverksamhet, där idén hämtats från andra länder i Europa. Skylten skiljer sig från Vägverkets övriga skyltar genom sitt illustrativa utförande och fokus på en unik trafiksituation som kan uppkomma i Lundbytunneln.

Vår förhoppning är att nu kunna undvika denna typ av olyckor.

För mer information i detta ärende var god kontakta
Jarl Wilfing, tel 031-63 51 57, 070- 563 51 57, Vägverket Region Väst
www.vv.se