Stockholms Läns Landsting

Nya inkomster är bättre än indragen T-bana nattetid (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 10:50 CEST

Storstockholms lokaltrafik (SL) har fått en alltmer ansträngd ekonomi. Nu föreslås en indragning av nattrafiken i tunnelbanan och stora försämringar i övrig spårtrafik. Detta är ändå bara början. Minskade anslag till upprustning och nyinvesteringar kommer att slita ännu mer på spår, tåg, bussar och stationer och därmed försämra kvalitet och service. Det är dags att tänka nytt, menar oppositionsledaren i SL, landstingsrådet Maria Wallhager (fp). Och föreslår att SL koncentrerar sig på att öka inkomsterna.

- SL får inte in de inkomster man behöver. Det beror dels på att inte alla betalar eller ens får betala när de åker med SL. Men det är inte hela sanningen. När den totala tillväxten minskar i Stockholm minskar också kollektivtrafikanterna. Skatteutjämningen har på ett mycket effektivt sätt drivit upp skatten i Stockholmsregionen och minskat attraktiviteten. Det behövs fler som delar på kostnaderna, inte färre, menar Wallhager.

- Utöver att se till att alla som ska betala faktiskt betalar kan SL också öka sina intäkter på andra sätt. Exempelvis genom att släppa in tidningen City i tunnelbanan. Och kan SJ upplåta centralstationen för företagspresentationer borde även SL kunna göra det. I alla fall där säkerhet och tillgänglighet möjliggör detta. Kanske kan man också öka mängden reklam, säger Wallhager.

- På sikt krävs det en ökning av kollektivresenärer än idag för att kunna finansiera en utökad kollektivtrafik. Men då kan vi inte försämra kollektivtrafiken ytterligare. Det går inte att spara sig ur den förtroendekris SL befinner sig i, menar Wallhager.

- Nästa steg är att socialdemokraterna lägger ner hela busslinjer eller kanske ett helt spårsystem. Det vore en katastrof för förtroendet för kollektivtrafiken. Och vad händer när (s) inför trängselavgifter. Inte en krona finns ännu för investeringar i ökad kollektivtrafik. Det kommer att bli kaos om man inte gör något snarast, avslutar Wallhager.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54