Konstnärsnämnden

Nya innehavare av statlig inkomstgaranti

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2002 09:00 CET

Konstnärsnämnden har utsett filmregissören Roy Andersson, jazzmusikern och kompositören Bosse Broberg samt bildkonstnären Inga Lovén till nya innehavare av inkomstgarantier för konstnärer.

Roy Andersson är född 1943. Bland hans filmer finns Den vita sporten 1968 (som medlem i kollektivet Grupp 13), En kärlekshistoria 1970, Giliap 1975 och Sånger från andra våningen 2000.

Bosse Broberg är född 1937 och har spelat i många både mindre och större konstellationer, bl.a. ledda av Börje Fredriksson, Gugge Hedrenius, Arne Domnérus, Red Mitchell och Christer Boustedt. Han har varit medlem i flera storband som Sandvik Big Band. Han organiserade den första s.k. radiojazzgruppen 1967 och var ansvarig för jazzen i musikradion i 25 år. Numera frilans och musikalisk ledare för 15-mannagruppen Non Generation Jazz Soloist Ensemble (Nogenja) för vilken han komponerar och arrangerar musik och är medlem i Uppsalagruppen Good Morning Blues. Han har medverkat på ett otal skivinspelningar och fick Orkesterjournalens Gyllene skiva år 1994 för West of the Moon.

Inga Lovén är född 1926 och målare. Hon är utbildad vid Otte Skölds målarskola och vid Kungl. Konsthögskolan. Efter att under en längre sejour drivit en uppmärksammad avantgardebiograf i Boston återkom Inga Lovén till Sverige och återupptog ett informellt måleri som hon sedan från mitten av 1970-talet, självkritisk och ifrågasättande, presenterat i några få offentliga utställningar. Inga Lovén tillhör en generation där mycket få kvinnliga konstnärer lyckades göra en publik karriär. Hennes betydelse har däremot varit stor för senare generationer av bildkonstnärer.

För närvarande finns det 157 statliga inkomstgarantier. De tilldelas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Ett framstående konstnärskap innebär inte automatiskt en tryggad ekonomi. Också de mest etablerade konstnärer har ojämna och tidvis mycket låga inkomster. Inkomstgarantin är både ett erkännande av ett framstående konstnärskap och en ekonomisk grund för att upprätthålla ett konstnärskap av hög kvalitet.

Garantin innebär att innehavaren är försäkrad en minimiinkomst på fem basbelopp, ca 190 000 kr per år. Garantin är livslång, men beloppen reduceras i förhållande till andra inkomster. Avtrappningsreglerna innebär bl.a. att garantin utgår med ca 85 000 kr då den egna inkomsten uppgår till 125 000 kr och att garantin helt upphör att falla ut vid en egen inkomst om ca 240 000 kr.

Sedan år 2001 fördelas inkomstgarantierna av Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Samtliga innehavare av inkomstgaranti redovisas på www.konstnarsnamnden.se/stip/inkomstgarant.html.

Inkomstgarantin utgår med maximalt fem basbelopp per år. Beloppet minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75% av årsinkomsten i övrigt.