Vauni AB

Nya inredningsknepet - ger obegränsade designmöjligheter med eld

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 17:54 CET

Maximera upplevelsen av eld
Vauni CI & CI Wide är skorstensfria insatsbrännare för den som vill designa en egen inbyggd öppen spis, men inte kan, vill eller får installera skorsten i sin fastighet. Dyr och krånglig skorstens-installation blir därmed ett minne blott. Etanolbrännarna är enkla att använda och installera – bara att fälla in i brandfasta material.

Minimerad miljöpåverkan och kostnad
Vaunis insatsbrännare gör det möjligt att elda med modern, miljövänlig teknik utan kostsam skorsten. Istället för ved eller gas drivs de av ren bioetanol vilket gör dem skorstensfria då restprodukterna vid förbränning är desamma som i vanlig utandningsluft - värme, vattenånga och koldioxid.

Säkerhet
Vaunis etanolbrännare installeras regelbundet på offentliga platser som SPA-anläggningar och hotellfoajéer. Det är ett bevis på hög professionell kvalitet vilket är ett kompromisslöst krav vid alla typer av platsbyggda installationer. Påfrestningar såsom temperaturväxlingar och drag ställer höga krav på konstruktion och material. Vaunis brännare är certifierade enligt högsta europeiska standard och är ett tryggt och säkert val.

www.vauni.se
Insatsbrännarna drivs av spisbränsle (ren bioetanol), läs mer på www.spisbränsle.se

Vauni AB är världsledande tillverkare av skorstensfria kaminer och etanolbrännare. Bolaget designar, utvecklar, producerar samt distribuerar eldstadsutrustningar utan skorsten till företag och privatpersoner i 29 länder.

All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.
Vaunis produkter ger följande fördelar
- Enkel och flexibel eldstadsintegrering
- Passar alla interiörer
- Hög designfrihet utan komplicerad installation
- Total kostnadsbesparing på 60-70% jämfört med ved- eller gaskaminer
- Vauni är totallösningsleverantör av högkvalitativa kaminer, förbränningssystem samt bioetanolbränsle

All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.

Vauni AB har huvudkontor i Göteborg, Sverige.