SIS, Swedish Standards Institute

Nya ISO 14001 blir bredare och vassare

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 10:12 CET

 Nu startar arbetet med att förnya standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. I den uppdaterade standarden ska det bli enklare att koppla ihop miljöarbetet med hållbarhetsfrågor och ett utökat socialt ansvarstagande. Det blir också större fokus på vilka faktiska miljöförbättringar ledningssystemet medverkar till. SIS, Swedish Standards Institute leder det svenska arbetet.

Den globala standardiseringsorganisationen ISO har identifierat en rad utmaningar som ska vägleda förbättringen av standarden för miljöledning ISO 14001. Anneli Rafiq är projektledare på SIS:

– En viktig förbättring handlar om att öka kraven på att ett strukturerat miljöarbetet ska ge faktiska miljöförbättringar. Syftet med standarden är att öka organisationers miljöprestanda och nu ska de kraven formuleras tydligare. Vi jobbar också för att det ska bli enklare att integrera miljöarbetet med arbete inom hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Andra utvecklingsområden för nya ISO 14001 handlar om att miljöarbetet ska ha en tydligare koppling till det strategiska arbetet i företagsledningen. Standarden ska uppmuntra till bättre dialog med organisationens intressenter och vara ett stöd för en mer transparent extern kommunikation.

– Vi kommer att förändra standarden en hel del och vill därför redan nu tipsa om att organisationer kan vinna tid genom att se över det egna miljöledningssystemet. Sverige har stora möjligheter att påverka det internationella standardiseringsarbetet och välkomnar fler organisationer som vill vara med och bidra till den nya versionen av ISO 14001, säger Anneli Rafiq.

För ytterligare information:
Anneli Rafiq, projektledare SIS, 08-555 520 52, anneli.rafiq@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).