Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nya jämställdhetssatsningar för nationella minoriteter

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 10:19 CET

Regeringen avsätter ytterligare 3,5 miljoner för att utveckla jämställdhetsarbetet för de nationella minoriteterna. Sametinget får i uppdrag att arbeta med att stärka samiska kvinnors delaktighet och Ungdomsstyrelsen ska stödja de nationella minoriteternas egna jämställdhetsarbete.

Uppdrag till Sametinget
Sametinget ges i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och ställning i det politiska beslutsfattandet.

Sametinget ska också inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet även påbörja ett erfarenhetsutbyte med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland rörande frågor om mäns våld mot kvinnor.

Uppdrag till Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen ges ytterligare medel för att fortsätta stödja de nationella minoriteternas egna jämställdhetsarbete, bland annat genom att fördela medel för jämställdhetsprojekt som genomförs av organisationer som företräder dessa grupper.

Fakta: Regeringens jämställdhetssatsning för nationella minoriteter
Under 2008 och 2009 har en särskild jämställdhetssatsning påbörjats bland de nationella minoriteterna. Ungdomsstyrelsen har fördelat medel till de nationella minoriteternas egna jämställdhetsprojekt. Sametinget har fått stöd för att kunna arbeta med att öka antalet kvinnor i den parlamentariska församlingen. Uppsala universitet har kartlagt nationella minoritetskvinnors utbildningsbehov. Statens folkhälsoinstitut kartlägger för närvarande samhällets bemötandet av nationella minoritetskvinnor som utsätts för våld och hot.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03