Almega

Nya jobb i Sverige kommer i tjänstesektorn

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 13:53 CET

Nya jobb kommer de närmaste åren i Sverige inom tjänstesektorn, men kostnaderna och reglerna för anställda (sjukersättning, las och arbetsgivaravgiften) bromsar tillväxttakten.

Det visar en undersökning Temo gjort på uppdrag av Almega, arbetsgivar- och branschorganisation för tjänstesektorn. Drygt 300 företagsledare i svenska tjänsteföretag har tillfrågats om hur de ser på möjligheten att få fram nya jobb de närmaste två åren, och hinder för detta. Telefonintervjuerna genomfördes under februari.

- Den framtidstro de svenska tjänsteföretagen visar för att skapa nya jobb i Sverige, borde få beslutsfattare att ta bort tillväxthindren. Varför hindra de som vill växa, frågar sig Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

- Tjänsteföretagen tror på sin förmåga att växa och skapa nya riktiga jobb. Att ge tjänstesektorn goda möjligheter att utvecklas borde stå högst upp på alla beslutsfattares "att göra" - lista, säger Ulf Lindberg.

- En majoritet tror att de kommer utveckla nya tjänster, även på helt nya områden. Här finns möjligheter till framtida tjänsteexportnäringar som Sverige inte har råd att missa, säger Ulf Lindberg.

Nya jobb i Sverige
I undersökningen konstateras att drygt hälften av alla tjänsteföretag tror på fler anställda de närmaste två åren. Sju av tio företag tänker expandera i Sverige, och två av tio tänker sig expansion utomlands.

Företagen ser också stora möjligheter att utveckla nya tjänster. Sju av tio tror att de gör det inom nuvarande verksamhetsområde, medan nästan hälften tror att utvecklingen kommer ske inom områden där de idag inte är verksamma. Glädjande nog tror åtta av tio att dessa nya tjänster skulle leda till nya jobb.

Regler och kostnader hinder
Hela åtta av tio menar att det finns regler som gör att företagare tvekar att anställda trots att det finns behov av att anställa. 85 procent uppger att reglerna för sjukersättningen är ett hinder för att nyanställa. 83 procent att reglerna för att anställa och säga upp medarbetare är ett hinder. 78 procent menar att nivån på arbetsgivaravgiften hindrar nyanställning.

Hela 78 procent anser att förslaget om en utökad rätt till heltid skulle vara negativt för företaget.

Läs hela undersökningen på:
www.almega.se

Pressbilder från presentation återfinns på:
www.almega.se/pressbilder

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef för Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef för Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.