Svenskt Näringsliv

Nya jobb skapas i mindre och medelstora företag

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 11:30 CEST

Jobbmotorerna i Sverige är de mindre och medelstora företagen. Samtidigt pekar dessa företag själva ut ett antal hinder mot att anställa fler medarbetare. Det visar en ny undersökning, Ett Sverige för alla, som presenterades i Visby under onsdagen.

Under perioden 1997-2002 har företagen i storleksklassen 10-249 anställda skapat i genomsnitt 51 000 nya arbetsplatser per år. Storföretagen stod samtidigt för 16 000 nya arbetsplatser per år. För de minsta företagen, mellan 0 och 9 anställda minskade i stället sysselsättningen med 16 000 per år. Anledningen tycks framförallt vara att antalet egenföretagare har minskat stadigt. Indirekt har dock dessa minsta företag varit avgörande för sysselsättningstillväxten, eftersom de utgör plantskola för de mindre och medelstora företagen.

I en enkät utförd av Svenskt Näringsliv bland 1000 mindre företag framkommer att många skulle vilja anställa ännu fler. Det finns främst två hinder för nyanställningar. Av dem som velat rekrytera säger 53 procent att de upplever det som svårt att rekrytera. Var sjunde säger att de har försökt att rekrytera men har misslyckats. Främst anser man att det är svårt att hitta personer med rätt utbildning eller erfarenhet. En förklaring till detta är att det är svårt att få människor att flytta för att få jobb.

Rapporten pekar också på att regioner där det finns många mindre och medelstora företag har högre sysselsättning bland människor som på andra håll hamnat utanför arbetsmarknaden. Både arbetslösheten och sjukfrånvaron är väsentligt lägre på orter med många mindre och medelstora företag. Det gäller såväl orter som sedan länge haft många företagare, t ex Värnamo, men också orter som mer nyligen lyckats vända utvecklingen som Trångsviken.

Hela rapporten med regionala siffror finns att hämta på www.svensktnaringsliv.se

För mer information kontakta:
Fabian Wallen, rapportförfattare, 070-568 80 55
Cecilia Nykvist, kommunikation, 070-312 31 92