Clarex Europa AB

Nya Karolinska informerar 120 000 bilister

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:46 CETClarex har tillverkat två trekantiga skyltorn till Nya Karolinska
universitetssjukhuset i Solna.

Syftet med skyltarna är att informera om att det nya sjukhuset håller på
att byggas. Invigningen är planerad till 2015.

- Det nya sjukhuset är ett gigantiskt projekt, både till ytan och till
investering. Därför är det viktigt att informera om det på att tydligt och
effektivt sett.

Skyltarna mäter 4 x 6 meter respektive 3 x 1,5 meter och ska placeras på
två olika platser.

Den mindre skylten ska placeras vid Solnavägen, och vänder sig till
bilister, cyklister och busspassagerare. Tanken är också att besökare och
anställda på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet ska kunna ta
del av informationen på skylten.

Den andra, större skylten ska stå intill E4:an. Den vänder sig framförallt
till de 120 000 bilister som passerar där varje dygn.

- Det är extra roligt att tillverka skyltar när man vet att många människor
kommer att lägga märke till dem. Dessutom kommer skyltarna sitta där under
en lång tid. Det innebär att väldigt många människor kommer att se dem,
säger Robert Renz, VD på Clarex.

Uppgiften för Nya Karolinska universitetssjukhus, som öppnar 2015, är att
bedriva specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av hög
kvalitet. Sjukhuset blir ett nav i Stockholmsregionens förnyade
sjukvårdssystem, som samverkar effektivt med övriga sjukhus och vårdgivare.


För ytterligare information:

Robert Renz, VD Clarex, tfn: 08-33 75 80, robert@clarex.se

Clarex är specialister på att lyfta fram det unika i kundernas verksamhet med en genomtänkt skyltkommunikation. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda kompletta skyltlösningar, allt från rådgivning och design till produktion och service. För ett bestående intryck.

Läs mer på clarex.se