Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna – Landstingets största projekt någonsin klart för anbud

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2009 09:00 CEST

Idag skickas förfrågningsunderlaget ut från Stockholms läns landsting för byggandet av Stockholms nya universitetssjukhus. Anbudsgivare har därmed fram till oktober på sig att lämna in anbud på byggande och drift av det nya sjukhuset. Nya Karolinska Solna (NKS) innebär en investering på högst 14 miljarder kronor.

Projektgruppen är nu klar med förfrågningsunderlaget som intresserade anbudsgivare skall svara på. Fler än 350 personer från vården har varit med, uppdelade på projektgrupper tillsammans med arkitekter och tekniska konsulter. Underlaget definierar funktionskrav för patientmiljöer, tillgänglighet, arbetsmiljö, hygien, säkerhet, med mera. Dessutom beskrivs tekniska krav, sjukhusets ytor, sambands- och transportkrav.

– Genom byggandet av Nya Karolinska Solna tar vi ett viktigt steg i moderniseringen av svensk sjukvård och skapar helt nya förutsättningar för svensk medicinsk forskning i världsklass, säger Lennart Persson, förvaltningsdirektör för NKS.

Närhet, öppenhet och säkerhet
Nya Karolinska Solna byggs efter helt nya principer för hur sjukvård skall bedrivas i Sverige.
Enkelrum för minskad smittspridning och bättre möjlighet att samla vården kring patienten är viktiga exempel. Det nya universitetssjukhuset byggs även för att skapa närhet mellan olika delar av vården och sammanföra forskning, utbildning och högspecialiserad sjukvård.


Kostar inte skattebetalarna något före invigningen
Upphandlingen av NKS sker genom en så kallad OPS-upphandling (offentlig-privat samverkan), som innebär att ett privat konsortium kommer att stå för utformning, byggnation, finansiering och förvaltning av sjukhusbyggnaden. Landstingets kostnader börjar därmed först i samband med att det nya sjukhuset tas i drift 2015.

Byggstart nästa år
Upphandlingsprocessen ska vara klar våren 2010 då avtal skrivs med utvalt konsortium. Byggstart för sjukhusfastigheten planeras till sommaren 2010. Upphandlingen omfattar byggnader, drift och servicetjänster (städning, förvaltning, etc.). Sjukvård, utbildning, och forskning omfattas inte av upphandlingen.

Nya Karolinska Solna är Sveriges nya toppmoderna universitetssjukhus som skall byggas i anslutning till Karolinska Institutet. Sjukhuset planeras stå klart i slutet av 2015. Projektet drivs av Nya Karolinska Solna-förvaltningen, en del av Stockholms läns landsting.