SWEDMA

Nya kategorier breddar Guldnyckeln

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 13:30 CET

Lagom till sitt 30-årsjubileum släpper Guldnyckeln, Sveriges största och äldsta tävling i resultatdriven reklam och marknadsföring, en helt ny uppställning tävlingskategorier och öppnar för nordiska bidrag.

Guldnyckeln drivs av organisationen SWEDMA, som lagom till tävlingens 30-årsjubileum gjort om själva upplägget för tävlingen. Mycket har förändrats i omvärlden under resans gång, inte minst genom den ökade digitaliseringen och globaliseringen, som i sin tur gett upphov till en betydligt högre grad av integrerat tänk i marknadsföringssammanhang.

Guldnyckelns nya upplägg påminner om hur dess internationella motsvarigheter, till exempel Echo Awards och Cannes Lions, är konstruerade, och utgår från avsändarens branschtillhörighet.

– Genom att branschrelatera kategoriupplägget har vi ökat jämförbarheten och tydligheten, säger Johan Blomström, Guldnyckelns juryordförande och kreativ chef på MRM Starsky.

Johan har fungerat som ordförande under tre år och 2012 blir hans sista år i Guldnyckelnjuryn.

– Under min tid som juryordförande har det skett många spännande förändringar, både inom konsumentbeteenden, teknisk utveckling och i synen på vad som egentligen är reklam.

Johan Blomström menar att det i sin tur har medfört ett behov av att längs vägen justera jurysammansättningen, bedömningskriterierna och nu även tävlingskategorierna och reglerna för deltagande i stort.

– Det är oerhört kul och känns spännande att gå in i Guldnyckelns 30-årsjubileum med ett vässat och starkt tävlingskoncept, säger Johan.

Samtidigt med det nya kategoriupplägget öppnar Guldnyckeln även för kampanjer gjorda för den nordiska marknaden. Grundförutsättningen är dock fortfarande att kampanjen är producerad i Sverige.

Guldnyckelns nya kategorier är framtagna av en referensgrupp med representanter från byråer som är medlemmar i SWEDMA, juryledamöter och tidigare vinnare.

Guldnyckeln går av stapeln den 22 mars 2012 men öppnar för inlämning av bidrag den 5 december i år. Mer information om Guldnyckeln finns på guldnyckeln.se.

För mer information, kontakta:
Johan Blomström, juryordförande Guldnyckeln, 08 506 500 40, johan.blomstrom@mrmstarsky.se

Om Guldnyckeln
Arrangeras årligen av SWEDMA och uppmuntrar företag och reklambyråer att producera resultatorienterad kommunikation med kreativ och strategisk höjd. Guldnyckeln belönar reklam och marknadsföring som oavsett media åstadkommer ett resultat som är mätbart på individnivå. Alla tävlingsbidrag bedöms efter tre kriterier: strategi, kreativitet och resultat.