SalusAnsvar AB

Nya konceptkunder – Blåbandsrörelsen och Sveriges Pensionärsförbund

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:19 CET

SalusAnsvar har knutit till sig två nya konceptkunder, Blåbandsrörelsen och Sveriges Pensionärsförbund. Totalt har SalusAnsvar nu 24 konceptkunder.

En konceptkund är en organisation som har ett brett samarbete med SalusAnsvar och där SalusAnsvar samarbetar med organisationens ledning för att gemensamt stärka organisationens erbjudande till dess medlemmar. SalusAnsvars 24 konceptkunder har ett totalt medlemsantal om drygt 1 miljon personer.

- Utvecklingen av antalet konceptkunder har varit mycket stark under 2006. Vi har fått 10 nya konceptkunder vilket innebär att vårt medmlemsnytto-tänk har slagit igenom på allvar, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Blåbandsrörelsen arbetar sedan tidigare med SalusAnsvar inom sakförsäkring och har nu beslutat fördjupa samarbetet genom att också erbjuda medlemmarna banktjänster. Blåbands-rörelsen är en nykterhetsorganisation som vilar på kristen grund och har cirka 10 000 medlemmar.

- Vi har under många år samarbetat med SalusAnsvar. Nu utvecklas detta ytterligare till nytta för de medlemmar vi har och de nya som tillkommer i framtiden, säger Per-Olof Svensson, informationssekreterare i Blåbandsrörelsen.

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 240 000 medlemmar i 868 föreningar. SPF var nyligen först ut med att teckna avtal med SalusAnsvars nya rådgivningsbolag Personlig Portföljanalys AB (PPA).

- Vi ser fram mot ett långsiktigt och vidareutvecklat samarbete med SalusAnsvar som kommer få stor betydelse för våra medlemmar, säger Hans Lenkert, Generalsekreterare SPF.


För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Per-Olof Svensson, Informationssekreterare Blåbandsrörelsen, 070- 568 23 20
Hans Lenkert, Generalsekreterare Sveriges Pensionärsförbund,08-692 32 67
Jonas Burvall, informationschef SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61


SalusAnsvar AB (publ) är noterat på den nordiska listan. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,9 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 60 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.