HallandsHamnar AB

Nya kranar säkrar utvecklingen i HallandsHamnar Varberg

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 11:26 CEST

Kranarna är s.k. mobilkranar av ”multipurpose” typ vilket innebär att den snabbt kan förflytta sig i hamnen och med kompletterande utrustning kan de hantera all typ av gods. Hydraulik tekniken gör kranarna snabba och effektiva vilket sänker kostnader för hamnens kunder genom en kort liggetid för fartygen. HallandsHamnar har tidigare ändvänt denna typ av kran med stor framgång i kvalitet,
produktivitet och flexibilitet. De nya kranarna av typ CH74D och CH85C är nyare versioner med längre räckvidd och ökad kapacitet.

Fakta

En MultiDocker CH74D med en räckvidd på 24 meter och 17,7 tons max lyft. Kranen har en 15,2 liters
Caterpillar motor på 355 kW. Kranen väger totalt 99 ton.

En MultiDocker CH 85C har en räckvidd på 27 meter och 22,4 tons max lyft. Den har en 18,1 liters Caterpillar motor på 382 kW. Kranen väger totalt 130 ton

Martin Berg, Marknadschef HallandsHamnar; ” -de nya kranarna säkrar vår tillväxt inom segmentet skogsprodukter, kärnverksamheten för HallandsHamnar Varberg. Att hålla med en modern maskinpark är helt nödvändigt för att behålla vårt goda rykte som Sveriges främsta hamn för export av sågade trävaror. Redan nu har vi något av ett bransch rekord i produktivitet med ca 500 m3 per krantimma för lastning av sågade trävaror. Nu siktar vi högre”


HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.