Skribentus

Nya krav från konsumenterna ställer högre krav på webbyråerna

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 21:02 CET

Allt utvecklas i samhället och frågan är om inte de största och snabbaste förändringarna sker inom IT och hur människor använder sig av internet på olika sätt. En av de förändringar som sker är att konsumenterna ställer helt nya krav på dagens webbplatser mot för bara några år sedan.

Enligt Jonatan Viström, delägare på webbyrån Viström Web, har det märkts en tydlig skillnad bara de senaste fem åren. Enligt honom såg väldigt många tidigare en webbplats enbart som en tydlig informationskanal till sina kunder eller medlemmar. Visserligen fanns det även webbutiker där man kunde köpa produkter men större tekniska lösningar än så har inte förväntats av konsumenten. Man har gått in på frisörens hemsida för att läsa om öppettider eller för att hitta telefonnumret. Sedan man har bokat genom att ringa eller maila. 

Men i och med att alla har med sig internet överallt och använder sina telefoner till det mesta har även efterfrågan vuxit fram på mer avancerade tekniska lösningar. Det har även satt högre krav på webbyråerna vilket Jonatan ser som positivt, inte bara ur konsumenternas synvinkel.

”Tidigare fanns det de som kallad sig webbyrå bara för att man kunde bygga ihop en hemsida. De personerna har idag inte någon chans att konkurrera eftersom de flesta företag vill ha så många olika tekniska funktioner inbyggda på hemsidan”.

De funktioner som främst efterfrågas kan placeras i två kategorier. Det ena är bakomliggande system som inte syns för konsumenten. Tidigare var det nästintill enbart säkra betalningslösningar som detta handlade om men idag är det lika mycket orderhantering, automatiska uppdateringar och kommunikation mellan personalen. Den andra kategorin är det som kunden ser och det är här som förändringarna krävs för att följa med i den tekniska utvecklingen och därmed inte bli omkörd av konkurrenter som erbjuder bättre lösningar.

Den biltvätt som kan erbjuda sina kunder att boka en tid via sin app kommer få betydligt fler kunder än den som kräver att man ska ringa in, stå i telefonkö för att sedan boka en plats manuellt. Samtidigt blir dessa lösningar även mer ekonomiska för företagen då de lägger över administrationen på kunden.  En win-and-win situation där kunden får den lösning som efterfrågas och företagaren slipper att administrera detta.

För i längden handlar det just om ekonomi. Inget företag skulle anlita en webbyrå till att utveckla en teknisk lösning om detta i längden inte skulle generera intäkter direkt eller indirekt till företaget. Det är också något som webbyråerna bär med sig när de tar steget mot att både möta företagens behov och kundernas efterfrågan. En balans som man måste bemästra för att kunna skapa konkurrenskraftiga webbplatser med tekniska lösningar som lockar kunderna att genomföra ett köp men även får dem att återkomma i framtiden.