Miljöstyrningsrådet

Nya krav på belysning kan spara miljoner åt offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 11:11 CET

Nu släpps nya kriteriedokument för inomhusbelysning som kan användas för att ställa miljökrav vid upphandling av belysningsprodukter, -entreprenader och -planering.

Möjligheterna att minska elanvändningen genom utbyte av belysningssystem är mycket stora. I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att den offentliga sektorn har mycket föråldrade belysningssystem, säger Annie Stålberg, projektledare för expertgruppen som arbetat fram kriterierna under ledning av Miljöstyrningsrådet.

Här finns stora besparingspotentialen i rena kronor. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år. Det motsvarar 1 029 förskollärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år. Om liknande investeringar skulle göras i vårdlokaler skulle man spara 252 miljoner kronor. Dessa pengar skulle räcka till att bekosta 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller 3 600 höftledsoperationer per år.

Byte av alla offentliga belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå regeringens klimatmål inför 2020.

”Dagens utbytestakt är låg – det tar minst 20 år innan hela besparingspotentialen har utnyttjats. Fler upphandlare behöver ställa krav för att minska kostnaderna och energianvändningen långsiktigt”, säger Annie Stålberg.

Kraven gäller ämnen i produkterna, energieffektivitet och livscykelkostnader (LCC). De följer de regleringar som finns, exempelvis ekodesign, men går längre än lagen.

När belysningen byts är det viktigt att ställa miljökrav på de nya belysningsprodukterna och då kan Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för belysningsprodukter användas. Men det är också viktigt att ställa krav när en entreprenör eller en belysningsplanerare anlitas, detta säkerställs genom att använda kriteriedokumenten för belysningsentreprenad och -planering.

Som komplement till kriteriedokumenten publiceras även förslag på verifikat och en vägledning för miljöanpassad inomhusbelysning som ger en helhetssyn över området.

I Sverige ändrades skrivningen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) från 1 juli 2010 till att man ”bör” beakta miljö- och sociala aspekter vid offentlig upphandling.

För mer information, kontakta Annie Stålberg, projektledare på Miljöstyrningsrådet, tfn 08 7006697 eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet, tfn 08 7006697.

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).