Arbetslivsinstitutet

Nya krav på mätningar av elektromagnetiska fält efter EU-direktiv

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 09:58 CEST

Om några år ska det finnas utbildade skyddsingenjörer i Sverige som kan mäta exponeringsnivåer för elektromagnetiska fält på våra arbetsplatser. Det är Arbetslivsinstitutet som kommer att utbilda skyddsingenjörerna.

I april antogs ett EU-direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för elektromagnetiska fält. Direktivet är begränsat till korttidseffekter av exponering för elektromagnetiska fält.

– Direktivet kommer att ha stor praktisk betydelse för arbetsgivarna, säger Kjell Hansson Mild, forskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå.

Kraven på arbetsgivarna skärps i och med det nya EU-direktivet. Det blir arbetsgivarens ansvar att göra riskbedömningar ur exponeringssynpunkt vid val av arbetsutrustning, arbetsprocesser och arbetsmetoder. Arbetsgivaren har också ansvar för att anta förebyggande åtgärder och att se till att deras anställda informeras och utbildas.

I höst startar Arbetslivsinstitutet i Umeå kurser för teknisk personal inom företagshälsovården, och nästa år kommer den praktiska utbildningen för skyddsingenjörerna igång. Tanken är att det ska bildas en instrumentpool på Arbetslivsinstitutet.

– När en arbetsgivare ska genomföra riskbedömning ur exponeringssynpunkt, och måste beställa en mätning, kan företagshälsovården vända sig till poolen för att hyra in mätutrustning – under förutsättning att de gått kursen och skaffat sig ”körkort” för mätningar av elektromagnetiska fält, säger Kjell Hansson Mild.

Arbetsmiljöverket kommer att införa det nya EU direktivet som en föreskrift, och den kommer att börja gälla om tre år.
Pressekreterare Judit Hadnagy
008-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.seYtterligare frågor besvaras av:
Forskare
Kjell Hansson Mild
Tel: 090-17 60 17
E-post: kjell.hansson.mild@arbetslivsinstitutet.se