Livsmedelsverket

Nya krav på mineralvatten och källvatten

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 14:00 CET

Livsmedelsverkets styrelse har beslutat om nya föreskrifter för naturligt mineralvatten och källvatten.
Bland annat införs nya gränsvärden för mineraler i naturligt mineralvatten och vissa regler för märkning.
Källvatten får en särskild definition.

De allmänna råden och dispensmöjligheterna försvinner i de nya föreskrifterna.

Definition på källvatten
Källvatten blir en beteckning med särskild betydelse. Med källvatten avses ett grundvatten som är avsett att användas som dricksvatten i sitt naturliga tillstånd och som förpackas vid vattentäkten.

Gränsvärden
Ett antal gränsvärden införs. Det gäller metaller och andra naturligt förekommande beståndsdelar.
Bland annat tillåts en fluoridhalt upp till 5 mg/liter. Om fluoridhalten är högre än 1,5 mg/liter så krävs märkning, eftersom barn inte bör dricka vatten med fluoridhalter som är högre än så.

Märkning
Om mineralvattnet har högre halt än 1,5 mg/liter, så måste märkningen innehålla texten: "Innehåller mer än 1,5 mg fluorid/l: bör inte intas regelbundet av barn under sju år."
Sådant vatten som inte är godkänt som naturligt mineralvatten får inte kallas "mineralvatten", till exempel vatten med tillsatta mineralsalter.
Källvatten och naturligt mineralvatten som har ozonbehandlats ska märkas med texten: "Vattnet har genomgått tillåten behandling med ozonberikad luft".

LIVSFS2003:45 ersätter SLVFS 1993:29


Ytterligare upplysningar:
Torbjörn Lindberg, statsinspektör: 018-17 55 00