Stockholms Läns Landsting

Nya krav på vinylhandskar: Minskad användning av 100 ton ftalater (LSF)

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 16:22 CEST

Stockholms läns landsting har, tack vare krav vid upphandlingen av vinylhandskar, minskat användningen av mjukgöringsmedlen ftalater med 100 ton per år. De vinylhandskar som tidigare användes bestod till nära hälften, 47 procent, av ftalater. Landstinget förbrukar cirka 23,5 miljoner vinylhandskar om året. Förutom den positiva miljöeffekten innebär handskbytet att Stockholms läns landsting sparar drygt 800 000 konor per år.


– Upphandlingen av ftalatfria vinylhandskar är ett bra exempel på hur stora konsumenter, som till exempel ett landsting, på tydligt sätt kan bidra till att förebygga onödig miljöpåverkan. Det säger chefen för Landstingets miljöavdelning, Stefan Wallin.
– Sjukvården är en kemikalieintensiv värld. Men en medveten och konsekvent upphandling av olika produkter kan bidra till mycket stora och positiva effekter. Det gäller även hela läkemedelskonsumtionen, där vi arbetar intensivt med att välja de preparat som skapar minst problem med restprodukter som är svåra att bryta ner i miljön.

Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som baseras på ämnet ftalsyra. De används bland annat som mjukgöringsmedel i olika mjukplaster.

– Än så länge tvistar man om vilka effekter de har i miljön. Men vi vet att de kan tas upp i kroppen. Därför är det angeläget att vi och andra storförbrukare begränsar användningen så mycket som möjligt, säger Stefan Wallin.