Sveriges Arkitekter

Nya krematoriet på Skogskyrkogården får Kasper Salin-priset

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 21:55 CET

På Arkitekturgalan ikväll delade Sveriges Arkitekter ut landets främsta arkitekturpriser.

- God arkitektur kräver kunskap, eftertanke och ett engagerat genomförande. Med årets priser uppmärksammar vi enastående lagarbeten där arkitektens kunskap förankrats och fått ett bra genomförande tack vare mångas insatser. Vi hoppas att årets priser ska inspirera fler att ta sig an angelägna samhällsuppgifter på ett lika kvalificerat sätt, säger Pehr Mikael Sällström, jurysekreterare på Sveriges Arkitekter. 

Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm får Kasper Salin-priset, Sveriges främsta utmärkelse för god arkitektur. Juryns motivering lyder ”Det nya krematoriet, ett lugnt och precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade. Krematoriet kommer snabbt att bli en naturlig del av världsarvet ”. Ansvarig arkitekt Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor. Byggherre Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning genom Mats Larsson.

Hamra Nationalpark, Ljusdal belönas med Sienapriset som ges till årets bästa utemiljö med motiveringen: ”Hamras nationalpark och dess nya entréer har genomförts med största respekt för landskapet och, genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation.” genom White arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hillberg. Byggherre:Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Gävleborg, Rie Stagegaard.

Kv Rosmarinen, Helsingborg får Bostadspriset för att ”projektet visar på möjligheten att med genomarbetad gestaltning och noga styrd process göra det enkla exklusivt och skapa alternativ till traditionella småhusområden”. Arkitekt Griab genom SAR/MSA Anders Lundin, Abbas Chahrour och arkitekt Juha Huhtilainen, på uppdrag av HSB Nordvästra Skåne genom Ulf Nordström och Helena Pantzar.

Armaturen Ascent Belönas med Guldstolen för bästa nyligen färdigställda möbel satt i serieproduktion. Juryn motiverar valet med orden: ”med sina fina närmast tidlösa proportioner ger Ascent ett reducerat tilltal, och inbjuder samtidigt till raffinerad behandling av det artificiella ljuset”. Formgivare är Daniel Rybakken för Luceplan.

Dan Hallemar tilldelas Kritikerpriset för ” ett mångårigt och engagerat bidrag till att bredda och fördjupa svensk arkitekturkritik”.

Här hittar du pressbilder: www.arkitekt.se/s79686

För ytterligare information kontakta:

Katarina O Cofaigh

Telefon: 08-50 557 712

Erika Sjöö, vikarierande pressansvarig, Sveriges Arkitekter

Telefon: 08-50 55 7716 eller 070-388 1290

E-post: erika.sjoo@arkitekt.se


Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har cirka 11 800 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.