MK MarknadsKommunikation

Nya kunder och nya affärer. Det handlar om offentlig upphandling och inköp. Nya tjänster hos Certway.

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 11:00 CEST

Anett Hansen Konsult AB erbjuder tjänster inom offentlig upphandling och inköp i samarbete med Certway AB.

Offentlig upphandling för stora belopp

Det görs köp för ca 600 miljarder kronor per år av upphandlande myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag genom offentlig upphandling.

Direktupphandling vid köp under 586 907 kr

Myndigheter får göra en så kallad direktupphandling vid köp under 586 907 kronor ”av samma vara eller tjänst under 1 år”. Det kan göras direkt till utvald leverantör.

Hjälp att svara

När du hittat en upphandling du vill svara på kan Anett hjälpa till genom att gå igenom förfrågningsunderlagen, ställa de rätta frågorna och kvalitetssäkra att anbudet är komplett innan det skickas in.

Ska-krav kanske kan bli "Bör"?

Detsamma gäller om man inte kan svara på ”Ska-kraven". Fråga Anett så kanske vi kan ställa en fråga som gör att de ändrar från ”Ska” till ”Bör” eller helt ta bort frågan.

Söka avtal och bearbeta tidigt i processen

Är det en speciell kund ni vill jobba med? Anett kan söka efter avtal som finns och när de slutar. En upphandling gäller oftast i 2 år med 1 + 1 års möjlig förlängning. Redan när avtalet är klart och ni inte vunnit upphandling, kan ni börja bearbeta kunden och förbereda för ett nytt anbud i god tid innan den nya upphandlingen gjorts offentlig.

Eller granska det du gjort?

Om du vill göra jobbet själv men behöver lite hjälp med att granska, det kan vara att läsa igenom det du skrivit eller en formulering, ett krav som du inte förstår eller allmän rådgivning. Anett hjälper dig.

Varför ska man anlita en konsult för att svara på upphandlingar?

"Det är egentligen ganska enkelt. Man ska göra det man är bra på. Om man inte svarar på upphandlingar regelbundet kan det vara svårt att få tiden att räcka till för att göra ett bra jobb" svarar Anett och fortsätter: "Det finns olika system (Tendsign, E-avrop och Mercell) som man svarar i och om man inte håller på regelbundet kan det vara lätt att glömma hur systemen funkar."

Anett berättar vidare varför man kan ha nytta av en expert på upphandling: "Om man vill säkra upp att man svarat på allt eller svarat rätt - fråga mig!"

Vad är det roligaste du har handlat upp?

"Det senaste är att jag upphandlat ett besöksräknarsystem" berättat Anett. Det finns system med sensorer i tak på t ex badanläggningar, bibliotek och sporthallar. De visar antal besökare med olika parametrar, förhållande till vädret och en massa annat man önskar och på så sätt, genom kundernas beteenden, optimera behovet av personal, varuinköp och öppettider.

Fritt första möte

Om du tror du behöver hjälp bjuder Anett på det första mötet (max 1 h).

Inköpsprocessen

Här erbjuder Anett hjälp med inköp, kvalitetssäkring och projektledning för hela inköpsprocessen.

Ibland är det bättre att formulera kraven istället för att själv hitta en lösning. Anett hjälper er att göra en kravspecifikation och hittar leverantörer som kan ge er lösningen.

Kontaktvägar: 

Anett Hansen Konsult AB

Anett Hansen

Telefon +46 704 29 95 90

Mejl: info@anetthansenkonsult.se

Certway AB

Marie Jansson

Telefon: +46 8-449 87 49

Mejl: marie@certway.se

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 0763-69 43 50

mkallstrom@gmail.com