Retorikhuset Kommunikation AB

Nya kurser 2012!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 11:33 CET

Kommunikation & Feedback

En kurs fokuserad på effektiv kommunikation. Du kommer att genomgå en personlighetsanalys för att förbättra din kommunikationsförmåga och förbättra ditt samspel till din omgivning.Men även förbättra din förmåga att ta emot och dela ut konstruktiv feedback.

Du kommer att lära dig kommunikation inom konfliktsituationer och även få kunskap om andra faktorer som kan hindra en effektiv kommunikation.

Utvecklande ledarskap

Det här är kursen för dig som vill utveckla både dig själv och ditt ledarskap. Som chef och ledare möter vi många vardagliga utmaningar som måste hanteras. Under de här dagarna kommer du att lära dig grunderna i ledarskap och hur en grupp utvecklas över tiden och hur du som ledare kan förhålla dig till det.Du kommer även här genom gå en beteendeanalys där du får en förståelse för det intryck du gör på andra i din omgivning.

Att leda Workshops

Workshop är ett samlingsnamn för många olika metoder och tekniker som man kan använda under ett och samma möte. Det är ett roligt och stimulerande sätt att jobba tillsammans. Under kursen kommer vi att gå igenom kreativa metoder som hjälper dig att lägga upp din workshop på bästa sätt. En kurs för dig som i din yrkesroll önskar utveckla förmågan att hålla workshops och som vill ha konkreta verktyg och metoder att jobba vidare med.

Medarbetarsamtal

Ett bra medarbetarsamtal är en utmärkt möjlighet för både medarbetare och chef att ostört kunna prata igenom arbetssituationen. Syftet med medarbetarsamtalen är ett regelbundet utveckla både organisationen och individen. Utbildningen kommer att ge dig de olika delarna som är nödvändiga för lyckade samtal. En kurs för dig som är chef eller ledare med personalansvar.

Välkommen!

 Lär dig träffa rätt med Retorikhuset! Retorik, presentationsteknik och mycket mer. Kurser för dig som vill bli säkrare. För dig som vill synas och höras mer. För dig som vill känna att ditt budskap går fram och för dig som verkligen vill bli bra.