Landsbygdsdepartementet

Nya kvoter och fiskeavtal i EU

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:02 CEST

I morgon tisdag, träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar för att diskutera nästa års fiskekvoter, bland annat i Östersjön.

Enligt internationella havsforskningsrådet, ICES, uppskattas att lekbiomassan för torsken i det östra beståndet är minst 3 gånger så stor nu jämfört med 2005. Kommissionens föreslår därför att fångstkvoterna för torsk i Östersjön höjs för 2011.

- Det är oerhört glädjande att se att torsken i det östra beståndet återhämtar sig så bra, men vi måste fortsätta en försiktig och ansvarsfull fiskepolitik. Det visar att politiken ger resultat. Sverige vill nu att arbetet med att ta fram långsiktiga förvaltningsplaner fortsätter även för lax, sill och skarpsill, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Sverige ställer sig bakom kommissionens förslag om en ökning av kvoterna för torskfisket i Östersjön med 15 procent för östra beståndet och 6 procent för det västra beståendet.

- Det är viktigt att EU:s medlemsstater samarbetar för att få en hållbar fiskepolitik så att kommande generationer också får god tillgång till fisk. Jag har goda förhoppningar om att medlemsstaterna kommer fortsätta verka för hållbara fiskebestånd, säger Eskil Erlandsson.

Sverige har tidigare förhandlat och drivit på för hårdare regler, ökade kontroller mot tjuvfiske och ett ökat ansvar för en hållbar fiskepolitik.